Radioterapie Holešov - Lineární urychlovač

Vytisknout
zpět na archiv aktualit a zpráv

 V květnu letošního roku byla zahájena výstavba nového střediska radiační onkologie v Holešově. Generálním dodavatelem byla společnost HORSTAV Olomouc spol. s r.o., investorem MUDr. Jan Zajíc, radiační onkologie Holešov a odborný dozor prováděl ing. Lubomír Vítek, středisko radiační defektoskopie VUT v Brně. Tato stavba byla specifická svými požadavky na zajištění ochrany před pronikáním radiačního záření. Pro splnění tohoto požadavku byly použity stínové betony. Stínění je stavební konstrukce, která zabraňuje pronikání radiačního záření. Hlavním předpokladem pro použití betonu jako stínění je vysoká objemová hmotnost - 2320 kg/m3 u čerstvé betonové směsi (dále jen BS), 2250 kg/m3 u suchého zatvrdlého betonu. Bylo nutné použití kameniva s vyšší objemovou hmotností než u běžně používaných betonů. Další zvláštností byla tloušťka konstrukce obvodového pláště budovy, která v některých místech dosahovala až 2 m. Při betonáži stínových betonů nesmělo dojít k rozmíšení a sedání těžkých složek BS během míchání, dopravy, ukládání a hutnění. BS musela být ukládána plynule, bez přerušení, v souvislých vodorovných vrstvách tl. max. 30 cm po zhutnění a muselo být zajištěno dokonalé spojení jednotlivých vrstev. BS nesměla být vysypávána z výšky větší než 0,5 m. U každého mixu byla kontrolována objemová hmotnost BS před uložením do bednění ve zkušební nádobě pomocí speciálního radiačního hutnoměru. Toto měření bylo opakováno i po uložení a zhutnění přímo v bednění. Jsme rádi, že jsme se mohli této zajímavé akce zúčastnit.