Aktuální informace v souvislosti s epidemií COVID-19

Covid line

První zprávy o COVID-19 jsme povětšinou mávnutím ruky zaznamenali z kraje tohoto roku, abychom v březnu jen s velkou nedůvěrou a také obavou reagovali na veškerá zaváděná preventivní opatření, která nakonec vyústila ve vyhlášení nouzového stavu.

Koronavirová krize vyvolala vlnu mimořádných opatření na celém světě. Není pochyb, že v novodobé historii (nejen) české společnosti a ekonomiky žádná krize nebo recese nedokázaly takovým způsobem ochromit ekonomiku jako COVID-19. Nebylo tomu jinak i u nás, v ZAPA. Zodpovědně jsme se k situaci postavili, a i když v omezeném režimu, jsme ve výrobě fungovali bez přerušení. Což se o mnoha jiných firmách říci nedá. Měli jsme velké štěstí….
Museli jsme však okamžitě reagovat a přizpůsobit se. A to všichni z nás. Za to, jak jsme to zatím společně zvládli, bych Vám chtěl poděkovat!
Omezený výkon práce na provozech - za dodržování přísných hygienických opatření a ve stresujících podmínkách – to nejsou ani zdaleka nejlepší podmínky pro výkon tak náročného povolání. Kombinace čerpání dovolené či práce z domova s ošetřováním dítěte se pro mnohé z vás stala jedinou možností, jak situaci dlouhodobě zvládnout také s vašimi rodinami, dětmi mimo školu. Veškerá setkání a obchodní jednání byly zrušeny a nahrazeny online meetingy. Nepochybně jsme se také my (management), museli k této možnosti spolupráce postavit jinak a být více otevření a benevolentní. Jinak to prostě nešlo.

Rozvolňování opatření v Čechách a na Slovensku pokračuji, v této chvíli již formou řízené karantény v oblasti jednotlivých ohnisek výskytu nákazy. Určitá omezení průběžně upravujeme také na našich pracovištích a provozech. Dosud jsme s několikadenní souvislou prací z domova měli málo zkušeností, ale v krizovém režimu se osvědčila. V této chvíli je práce z domova jednou z flexibilních možností, jak zamezit shlukování většího množství lidí v kancelářích. Obchodní jednání jsou stále omezená v osobní rovině a svět online je tak preferován. I nadále důrazně doporučujeme omezit fyzický kontakt s externími osobami na našich provozech a na pracovištích. Fyzická vzdálenost musí být neustále dodržována.

Přicházející léto nám přinese kromě práce také příležitost trávit čas s našimi blízkými a odpočinkem, zároveň budeme sledovat zprávy o aktuálních vývoji COVID-19. I když se může jevit, že se vše vrací zpět do starých kolejí, rád bych zdůraznil, že se vracíme do jiného světa. Mnoho firem zde už nebude a mnoho lidí bude pracně zajišťovat svoji existenci.
Veškeré změny provedené v ZAPA v uplynulých letech nás posílily a pomohly nám čelit této těžké situaci. Skutečnost, že jsme součástí zdravé mezinárodní skupiny je velkou podporou pro budoucnost.
Naše hospodářské výsledky jsou za prvních pět měsíců pozitivní, již nyní jsme však zaznamenali, že druhá polovina roku bude obtížnější. I tak jsme se rozhodli opět k vyplácení standardních příspěvků do penzijního fondu a k obnovení výplaty záloh EBITDA ve mzdách, k tomu však potřebujeme vaši spolupráci a tvrdou práci.
Také proto bych rád zmínil, jak je v těchto časech důležité etické a morální chování. ZAPA bude velice důrazně a bez zaváhání trestat jakoukoliv nemorální či protiprávní činnost, protože máme obrovský respekt ke všem našim zaměstnancům, kteří každý den čestně vykonávají svou práci.

Prioritou nyní i do budoucna je pro nás klást důraz na dodržování veškerých bezpečnostních pravidel v rámci možných preventivních karanténních opatření, zejména za předpokladu, kdyby se podobná pandemická situace mohla opakovat.

Buďte na sebe opatrní!

Marco Duranda
Generální ředitel