INFORMACE COVID-19

INFORMACE COVID-19

 

Platné k datu 1. 7. 2021

Vstup do venkovních areálů našich provozoven je povolen bez použití respirátoru, pokud je možné zachovat odstup 2 m.
Použití respirátoru nadále trvá ve všech společných vnitřních prostorech či administrativních budovách.
 


 

 

Platné k datu 1. 3. 2021

Ve všech našich provozovnách nadále platí důsledné dodržování veškerých opatření k zamezení šíření nemoci Covid -19.
Vstup do areálu kterékoli provozovny, administrativní budovy a jakýchkoli dalších vnitřních i vnějších prostor je povolen POUZE S RESPIRÁTOREM.

Platí pro všechny zaměstnance, zákazníky, návštěvy a kterékoli další osoby pohybující se v areálu firmy.
 

Děkujeme za pochopení.

 


Opatření z důvodu zamezení šíření nemoci Covid-19

Platné k datu 23. 9. 2020

Vážení obchodní partneři,

V souvislosti s přijatými opatřeními vlády a navrženými doporučeními Vás žádáme o součinnost při ochraně zdraví našich i vašich zaměstnanců a to jak v areálech společnosti ZAPA – administrativní budovy, betonárny, dispečinky, lomy, tak i ve vnitřních a venkovních prostorách vašich staveb.

Stavebnictví je jedna z mála komodit, které není omezeno a zatím ani nijak zásadně zasaženo, ale je to všechno na nás a na akceptaci BOZP i ve vztahu k opatřením v rámci COVID-19.

Proto prosíme:

Při společné spolupráce nosme všichni ochranné pomůcky, jako jsou roušky, respirátory, šátky a bez těchto ochranných pomůcek nevstupujte do areálů našich provozoven.

Dodržujme doporučené rozestupy a to i v rámci předávání a podepisování dodacích listů.

Na stavbách doporučujeme, aby obě strany měly k dispozici své psací potřeby a nepůjčovaly si je.

V případě, že na jedné ze stran dojde k potvrzení nákazy COVID -19 prosím, informujme se o tom okamžitě bez časových prodlev. Na naší straně můžete kontaktovat vedoucího betonárny, obchodního zástupce, nebo využít naší email linku covid19@zapa.cz.

V případě, že naši provozovnu navštíví jakákoliv osoba s příznaky nákazy jako je např. kašel, nemusí být obsloužena.

Do prostoru dispečinku betonárny vždy vstupuje pouze jedna osoba a to s ochrannou rouškou.

Ve venkovních i vnitřních prostorách společnosti ZAPA je zakázáno kouřit či provádět jiné úkony, které vyžadují sejmutí ochranné roušky, tzn. prosíme, abyste v prostorách ZAPA beton nekonzumovali jídlo a nápoje (netýká se kantýny Praha Kačerov).

V případě, že na některé ze staveb nebudou dodržována základní pravidla pro minimalizaci vzájemného kontaktu, budeme muset tyto situace řešit dalšími opatřeními, o kterých bychom vás vždy předem informovali.

Stále platí doporučení využít k hotovostní platbě platební kartu. Platebními terminály jsou vybaveny všechny naše betonárny a též někteří řidiči.

Jak se chovat
 

Předem děkujeme za respektování výše uvedených pravidel, která nám pomohou rychleji překonat tuto nelehkou dobu.

 

 


Informace o aktuálních opatřeních v souvislosti s epidemií COVID-19

Platné k datu 10. 9. 2020

V souvislosti s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví ČR vás žádame, abyste do prostoru administrativy, betonárny, dispečinku vstupovali jednotlivě a se zakrytými ústy a nosem

  • rouškou, respirátorem
  • šálou, šátkem

Děkujeme za pochopení

Lada Trakalová Stikarovská
Bezpečnostní technik

 


Informace o aktuálních opatřeních v souvislosti s epidemií COVID-19

Platné k datu 22. 7. 2020

Aktuálně jsou od 1. července 2020 hygienická opatření rozvolněna a koncentrována na regionální úrovni.

Všechny naše betonárny jsou v provozu bez jakéhokoliv omezení.

V rámci preventivních opatření naší skupiny neustále dodržujeme zavedená bezpečnostní a hygienická pravidla. Pokud to je možné, snažíme se o dodržování bezpečné vzdálenosti, vyžadujeme použití dezinfekčních prostředků. V rámci obchodních jednání doporučujeme omezení osobního jednání. Náš obchodní a technický tým je Vám plně k dispozici poskytnout veškeré služby telefonicky či online.

Zavedená opatření se s ohledem na vývoj v regionech mohou měnit, o případných změnách Vás budeme aktuálně informovat.
 


 

Informace o aktuálních opatřeních v souvislosti s epidemií COVID-19

Platné k datu 9. 4. 2020

V souvislosti se změnou vládních opatření se s platností od čtvrtka 9. 4. mění nařízení pro provoz vydaná 16. 3., a to v bodech 1. a  2.:

  1. Nařízení na bezhotovostní platební styk se mění na DOPORUČENÍ. Za předpokladu, že jsou naši zaměstnanci při příjmu v hotovosti vybaveni doporučenými ochrannými pomůckami. 
  2. POVOLUJE se prodej fyzickým osobám bez ŽL.

COVID 19 - Jak se chovat při nákupu

 

Zprovoznili jsme pro Vás mailovou adresu, na které se na nás můžete obrátit s dotazy, informacemi, problémy nebo podněty, týkající se epidemie Covid-19 a opatření kolem ní: covid19@zapa.cz.

Covid line


Informace o aktuálních opatřeních v souvislosti s epidemií COVID-19

Platné k datu 18.3.2020

Informace budou aktualizovány dle jednotlivých nařízení státu a stavu v jednotlivých regionech

Vážení obchodní partneři,
společnost ZAPA beton přijala opatření v souvislosti s aktuální situací v ČR za účelem ochrany zdraví našich zaměstnanců, ale i obchodních partnerů. Tato opatření platí pro aktuální období a může se s ohledem na vývoj celostátní i regionální situace měnit

18. března 2020

Kanceláře všech oddělení jsou pro veřejnost uzavřeny. Komunikace probíhá výhradně telefonicky a v on-line prostředí (email).

K dnešnímu dni jsou všechny naše betonárny v provozu a naši dispečeři i nadále přijímají vaše objednávky na dodávky betonu, které aktivně vyřizují. Aktuální informace vždy naleznete na našich www stránkách, nebo můžete volat regionálním obchodním zástupcům.

I v této době jsme připraveni vám poskytnout obchodní a informačně-technologický servis, nicméně vyzýváme vás, abyste omezili osobní kontakt s našimi zaměstnanci a používali dálkovou komunikaci.

V rámci zajištění zdraví našich zaměstnanců v provozu rušíme maloobchodní prodej, tzn., beton rádi vyrobíme a dodáme, ale upřednostňujeme zajištění dodávek naší dopravou. V případě Vaší dopravy vyzýváme k maximální ohleduplnosti a respektování nařízení vlády ve věci povinnosti nošení roušek. Do areálu betonárny se tedy nesmí vstoupit bez ochranných pomůcek – roušky, rukavice.

Na betonárně prosím dodržujte odstup jak od našich pracovníků – 2 m, tak od jiných zákazníků. Upřednostňujeme při podpisu dodacích listů, aby každý použil svou vlastní propisku a minimální počet kontaktů s DL. Prosím nepoužívejme společné WC. Z důvodu forem přenosu viru  COVID 19 doporučujeme též ochranné brýle.

Stejná opatření platí i pro místa stavby. Prosím respektujme aktuální situaci, chraňme sebe i své okolí tím, že opatření zajistíme společně i na stavbách. Držte prosím bezpečnou vzdálenost mezi stavebníky a našimi řidiči mixů a čerpadel, kontakt omezte na minimum jen při předávání dodacích listů. Zajistěte stavebníkům roušky a rukavice. V případě, že řidič přijede na stavbu, kde nebudou přijata tato opatření, má nařízení z takové nezabezpečené stavby odjet. Následné Vaše reklamace a stížnosti pak nebudou akceptovány.

Dále pozastavujeme odběry formou hotovostní platby na betonárně, nebo řidiči na stavbě. Na každé naší provozovně jsou platební terminály, nebo prosím využijte v případě smluvních podmínek s hotovostní platbou, možnost vystavení zálohové faktury. Zde jen upřesňujeme, že zálohová faktura je vždy vystavena jen pro jednu z našich provozoven a pro lepší hlídání čerpání složených finančních prostředků je vhodné mít zálohovou fakturu hradit i dle jednotlivých staveb. O zálohovou fakturu může požádat jak dispečera, tak fakturační oddělení, tak svého obchodního zástupce. Beton vždy bude vydán ve chvíli, kdy dispečer bude mít potvrzení, že finanční prostředky jsou připsány na našem účtu.

--------------------------------------

Děkujeme, že nezvete kolegy na schůzky s osobami v karanténě, s respiračními obtížemi, či do rizikových míst. My dbáme na to, aby naši zaměstnanci dodržovali všechna nařízená omezení.

Celý obchodní a technický tým má nepřetržitý přístup k internetu, mohou poskytnout poradenství na základě fotografií či videa.

Věnujte prosím pozornost i informacím v následujícím dokumentu:
Coronavirus - jak se chránit

Děkujeme všem za pochopení a přejeme pevné zdraví

Marco Duranda
Generální ředitel
ZAPA beton a.s.