INFORMACE COVID-19

INFORMACE COVID-19

Aktuální informace o protipandemických opatřeních:

Vstup do venkovních areálů našich provozoven je povolen bez použití respirátoru, pokud je možné zachovat rozestup osob minimálně 1,5 m.
Povinnost použití respirátoru trvá ve všech společných vnitřních prostorech či administrativních budovách, pokud nelze dodržet rozestup osob minimálně 1,5 m.