Klimatické změny

Klimatické změny

Výroba betonu, ale také těžba a zpracování kameniva klade stále větší nároky na ochranu životního prostředí, a to zejména v oblasti snižování emisní činnosti a prašnosti. Pevně věříme, že potřeby trhu se budou postupem času stále více měnit a cena nebude jediným faktorem jak do budoucna v konkurenci na trhu obstát.

Na všech svých provozech minimalizujeme negativní vliv výroby betonu na životní prostředí dle platné legislativy, zároveň se aktivně věnujeme vývoji technologií. Snahou betonáren je provozovat bezodpadové hospodářství pomocí recyklačních zařízení, která umožňují zbytkový beton navrátit zpět do výroby, omezují vznik odpadu a spotřebu nerostných surovin. Pro výrobu betonu využíváme co nejvíce lokálních surovin. Portfolio vyráběného betonu je technologicky navrženo tak, aby výsledný výrobek splňoval přísné standardy nejen technických norem a koncernových kritérií kvality, ale dával ekonomický i ekologický smysl. Snahou je i využití druhotných surovin z energetiky a těžařství (např. el. popílek, odprašky z kamenolomů, aj.), které umožní snižování obsahu cementového slínku a pozitivně ovlivní vlastnosti výsledného betonu. 

Trendem v oblasti technologie betonu a výroby betonových konstrukcí a dílců je omezování uhlíkové stopy z hlediska životního cyklu stavební konstrukce. Způsobů pro dosažení je vícero, od využití cementů s nízkým obsahem slínku, použitím druhotných surovin, ale také optimálním navržením konstrukce, zkvalitněním betonu a dosažením jeho delší životnosti. Jsme aktivní při hledání vhodných aplikací betonu jako vhodnější varianta za stávající konvenční materiály a technologie. 
Všechny tyto inovace mají za cíl trvale udržitelný rozvoj. Jako zástupce tohoto přístupu je možné uvést beton, který propouští vodu do půdy a zanechává ji v krajině, betony odolné vůči agresivnímu prostředí, které zvyšují životnost stavby, a omezují použití jiných bariérových materiálů (jako jsou nátěry a izolace), vysokopevnostní betony, které snižují nároky na množství použitého betonu, samozhutnitelný beton, který zlepšuje pevnost a trvanlivost stavebních konstrukcí a zároveň snižuje spotřebu energie a hlučnost způsobenou vibracemi betonu při jeho ukládání.

Jsme přesvědčeni, že efektivní udržitelnost našeho podnikání nám poskytne přidanou hodnotu, kterou trh brzy nebo později rozpozná, a učiní z nás preferovaného partnera.