Koně v Záluží u Čelákovic

Místo
Záluží u Čelákovic
Odběratel
SAPORA
Objem dodávky
1 700 m³
Rok
2019
Koně v Záluží u Čelákovic

V září roku 2019 jsme z naší betonárny v Brandýse nad Labem dodávali betony do obce Záluží u Čelákovic na výstavbu areálu pro ustájení a výcvik koní. Jedná se o poměrně rozsáhlou zakázku, jelikož zde bylo uloženo přes 1 700 m3 betonu. Na vybetonování základů a základové desky bylo dodáno více než 900 m3 betonu C 25/30, přičemž samotná ukládka probíhala výhradně pomocí čerpadel. Dále jsme dodali firmě SAPORA, která celou zakázku realizuje, beton na betonáže svislých stěn z pohledového betonu C 30/37. Na fotografiích je ukázka z betonáží základových pasů a základové desky.