Whistleblowing / Vnitřní oznamovací systém

Whistleblowing / Vnitřní oznamovací systém

Whistleblowing

Whistlebloweři jsou osoby, které upozorňují na nesrovnalosti ve společnosti - porušování platných zákonů, zneužívání, ohrožení lidí a životního prostředí atd. - a pomáhají tak odvrátit škody způsobené společnosti, zaměstnancům a životnímu prostředí (zainteresovaným stranám).

Ochrana oznamovatele je nesmírně důležitá, a proto jsou všechny příchozí informace považované za přísně důvěrné a zejména totožnost oznamovatele je chráněna zákonem (č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů). Ve skupině Buzzi bylo rozhodnuto, že prvním kontaktním místem pro oznamovatele je interní audit.

Vnitřní oznamovací systém

Pokud máte oprávněné důvody domnívat se, že k protiprávnímu jednání došlo, můžete oznámení podat u příslušné osoby, kontaktní údaje:

Cement Hranice, akciová společnost
Interní audit
Bělotínská 288
753 01 Hranice, Česká republika
interni.audit@zapa.cz
+420 702 200 805

Na žádost oznamovatele přijme příslušná osoba oznámení také osobně, po předchozí telefonické domluvě na čísle +420 702 200 805

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů lze podat oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti.