ZAPA TECH

ZAPA TECH

 

Společnost ZAPA beton a.s. není aktivní jen na poli dodávek čerstvých betonových směsí, ale do povědomí se dostává i vzděláváním v oblasti betonu, které je určeno nejen odborníkům, kteří se vzdělávají v celoživotním programu autorizovaných osob ČKAIT (registrovaní obdrží 1 bod v rámci programu ČKAIT), 
ale i laické veřejnosti, která se tak může dozvědět novinky z oblasti výroby a ukládání betonu.