Carlsbad Region

Order Concrete

To order concrete, use our contact form or contact our dispatche directly.
On the form

Contacts

All contacts

Where we are

Show on map

Betonárna Stetter typ M 2 – TZ s ověřeným hodinovým výkonem až 90 m3 čerstvého betonu (dle třídy betonu), plně automatizována řídícím systémem ASTERIX ATX 300. Možnosti dávkování 4 frakcí kameniva, 3 druhů cementu a popílku a 6 druhů přísad. Betonárna je zateplena pro zimní období a vybavena ohřevem záměsové vody . Součástí betonárny je recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu. Betonárna vlastní certifikát systému managementu kvality pro výrobu, dopravu a ukládání transportbetonu a maltové směsi pro zdění a speciální účely odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001:2009.

Downloads

Contact Forms

Contact