Chalet Karlov

Image for 20171004_103853

Po vzájemné konzultaci naše společnost nabídla řešení, a to speciální produkt ZAPA AQUASTOP, vhodný právě pro tento typ konstrukcí. Po odsouhlasení projektantem stavby, jsme začali zavážet a během srpna jsme dodali na tuto akci 250 m 3 betonu. Odměnou pro nás je určitě velká spokojenost zástupců stavby a i to, že jsme našli vhodné řešení pro zákazníka.

Beton navržený pro konstrukci bílých van a podzemních konstrukcí se sníženým vývinem hydratačního tepla, menším smrštěním a minimálním průsakem tlakové vody.