CT Park Aš

Image for CT park Aš obr

Tento výrobně-skladovací objekt se nachází na okraji města nedaleko vlakového nádraží. Vzhledem k tomu, že se tato lokalita místně nazývá „na mokřinách“, je jisté, že naši řidiči i provádějící firma mají ztížené pracovní podmínky. Tímto projektem vzniknou nové pracovní příležitosti pro ašské občany.
Pro firmu PMK Drill s.r.o., která provádí zakládání stavby vrtacími soupravami, máme vyexpedovat 1 800 m 3 betonu, a to v pevnostní třídě C25/30 XA2, v konzistenci S4. Ukládání do pilotů probíhá volně z mixů.