D1 - nadjezd ev.č. – 031 – rekonstrukce mostu

D1

Betonárna Říčany se dodávkami betonových směsí podílí velkou částí na rekonstrukci, respektive na výstavbě úplně nového mostu přes dálnici D1 na 25. km dálnice D1.
Ukládka betonů probíhá výhradně pomocí čerpadel, a to z obou stran dálnice.
Výstavba nových mostních opěr je víceméně ukončena a aktuálně přišel čas na osazení hlavní nosné konstrukce mostu. Ta bude ocelová o celkové délce 77,5 metru a šířce 4 metry a bude vážit 168 tun.
Zadavatelem zakázky je Ředitelství silnic a dálnic ČR, generálním dodavatelem prací je společnost Metrostav, a.s., divize 5.