Jihovýchodní část obchvatu Havlíčkova Brodu

Obchvat HB

Na konci roku 2020 začala výstavba jihovýchodní části obchvatu Havlíčkova Brodu.

S firmou IDS Olomouc, a.s. realizujeme nevětší most na této stavbě v celkovém objemu cca. 6 500 m3. Na fotografiích vidíme přípravu stavby - průsek budoucí komunikace. Protože se jedná o údolí kolem řeky Šlapanky, není terén na stavbě vůbec jednoduchý. Stavbou také prochází hlavní železniční trať Havlíčkův Brod – Jihlava. Vzhledem k počasí, povrchu, musely probíhat i úpravy terénu, zpevňování podloží, aby se k pilotáži sloupů nechal dostat beton. Nyní probíhá betonáž opěrných stěn, hlav podpěr. Následovat budou betonáže mostovky.