Kaprain Harfa Business Center

Kaprain Harfa

Společnost SYNER a.s. staví v Pražské části Vysočany nové administrativní centrum Kaprain Harfa Business Center, sousedící v těsné blízkosti s O2 arénou. Pro dodávky betonu byla vybrána naše společnost ZAPA beton a.s. I přes větší vzdálenost od našich betonáren, jsme byli schopni pro zhotovitele nabídnout zejména flexibilní řešení dodávek betonu z naší hlavní betonárny na Kačerově, kde máme k dispozici dvě na sobě nezávislá zařízení. V případě nutnosti ze záložní betonárny Horoměřice.

Celá spodní stavba je navržena jako konstrukce bílé vany, kde je nutno dbát na vysokou kvalitu betonu. Pro tuto konstrukci dodáváme betonovou směs C30/37 XC3, XD1, XA2 v konzistenci S4 s nárůstem pevnosti 90 dní. Hlavním důvodem je snížení počátečního hydratačního tepla tak, aby se zamezilo vzniku trhlin na povrchu betonu.

Pro stropní konstrukce byly navrženy betony s modulem pružnosti s předpokladem plánovaného rozponu. To byl i důvod k rozšíření sortimentu kameniva na betonárně. Kamenivem s vyšším modulem pružnosti je v tomto případě čedič. Betony dodáváme s modulem pružnosti Ecm= 31GPa a Ecm= 33Gpa dle TP ČBS 05, podle požadavků na jednotlivé objekty.

Sloupy a vysoce exponované části jsou navrženy z vysoko pevnostních betonů C40/50 a 50/60, kde využíváme naše receptury speciálního produktu ZAPA DUR.

Pro celou stavbu bychom měli dodat beton v množství cca 17 500 m3, ale o tom zase až příště…