ZAPA TECH

ZAPA TECH

 

Společnost ZAPA beton a.s. není aktivní jen na poli dodávek čerstvých betonových směsí, ale do povědomí se dostává i vzděláváním v oblasti betonu, které je určeno
nejen odborníkům, kteří se vzdělávají v celoživotním programu autorizovaných osob ČKAIT (registrovaní obdrží 1bod v rámci programu ČKAIT), 
ale i laické veřejnosti, která se tak může dozvědět novinky z oblasti výroby a ukládání betonu. 

Na školení pod hlavičkou e-ZAPATECH jsme mohli přivítat našeho kolegu z Cementu Hranice, pana Ing. Tomáše Gorgola nebo pana Mandelíka ze společnosti NEKAP s přednáškou o hydroizolačním systému XYPEX. 
Zapojili se i naši kolegové technologové, obchodní zástupci pro speciální produkty, ale také Ředitel oddělení centrálních služeb a lomů.

Školení se konalo ve středu 13.4.2022 na platformě ZOOM a kdo se zúčastnil, mohl vidět velmi povedenou premiéru.
Je potřeba zmínit, že webinář s tématem „Udržitelné konstrukce“ se připravil ve velmi krátkém čase a vše klapalo ke vší spokojenosti. 

Byl to další krok v dnešní moderní době, který jsme udělali na cestě od našich oblíbených seminářů ZAPATECH, které se v minulých letech konaly FACE TO FACE v různých lokalitách České republiky. 
Středa 13.4.2022 byla pro společnost ZAPA beton opět výjimečná. Poprvé v historii jsme totiž připravili pro odbornou veřejnost seminář, který se tentokrát vysílal online.
Webinář s označením e-ZAPATECH navazuje na předešlá školení, která jsme realizovali v době předcovidové. Na 70 přihlášených se tentokrát mohlo dozvědět mnoho nových informací.
Program byl připraven ve vysoké odborné kvalitě. 
Formou přednášek jsme posluchačům přiblížili vhodná řešení pro zvýšení kvality, či užitných vlastností betonové konstrukce a informovali o nevyhnutelném, blízkém vývoji v oblasti výroby betonu s ohledem na udržitelnost.

  • Moderní udržitelné materiály, Ing. Viktor Slezák (Ředitel oddělení centrálních služeb a lomů)
  • ZAPA AQUASTOP – beton pro konstrukce bílé vany, Ing. Petr Novosad, Ph.D., (Technolog ZAPA beton a.s.)
  • Udržitelnost – cement,  Ing. Tomáš Gorgol (Poradce pro cement a beton Cement Hranice a.s.)
  • Použití hydroizolačního systému XYPEX ve spodních stavbách nových objektů, Jan Mandelík (NEKAP, spol. s r.o.)
  • ZAPA AGRO - beton pro konstrukce zemědělských staveb, Ing. Petr Novosad PhD. (Technolog ZAPA beton a.s. )

Během jednotlivých přednášek se prostřednictvím chatu mohli všichni zúčastnění dotazovat přednášejících. Po skončení prezentací byl vždy vyhrazen blok na odpovědi. 
Celá akce je vnímána odbornou veřejností velmi pozitivně a již nyní se připravují další aktuální témata pro pokračování e-ZAPATECHU. Výhodou určitě je i fakt, že celé video je pro přihlášené následně k dispozici.