ZAPA TECH

ZAPA TECH

 

Společnost ZAPA beton a.s. není aktivní jen na poli dodávek čerstvých betonových směsí, ale do povědomí se dostává i vzděláváním v oblasti betonu, které je určeno nejen odborníkům, kteří se vzdělávají v celoživotním programu autorizovaných osob ČKAIT (registrovaní obdrží 1 bod v rámci programu ČKAIT), 
ale i laické veřejnosti, která se tak může dozvědět novinky z oblasti výroby a ukládání betonu. 
 

 

 

10.05.2024

Od 1. 5. 2024 jsme převzali provoz betonárny firmy VL beton, s.r.o. v Ledči na Sázavou.

10.05.2024

Terminál Brodek u Přerova nově nabízí sortiment kvalitního drceného kameniva z lomu Hrubá Voda – Hlubočky.
Široká nabídka frakcí kameniva pro všechny druhy staveb.