Teplota

čerstvého betonu v době dodávání nesmí být menší než +5°C. Pokud se požaduje jiná minimální teplota betonu nebo se požaduje maximální teplota, pak musí být uvedena s dovolenými odchylkami. Jakýkoliv požadavek na umělé ochlazování nebo oteplování betonu před jeho dodáváním musí být odsouhlasen předem mezi výrobcem a odběratelem.

Obsah vzduchu v betonu se stanovuje pokud je předepsáno provzdušnění. Je stanoven nejmenší hodnotou dle specifikace, horní mez obsahu vzduchu je stanovená nejmenší hodnota plus 3 % absolutní.