Pokyny pro ošetřování čerstvého betonu

Jedná se o betony a potěry přepravované na otevřených korbách sklápěcích, případně valníkových vozidel.

Konzistence suchá

bez přídavné vody, obsahuje pouze vodu z kameniva. Je určen k okamžitému přemíchání v místě ukládání vlastní míchačkou v konzistenci maximálně S1. Vzhledem k obsažené vlhkosti je doba zpracování stejná jako u zavlhlých betonů a potěrů, tedy 2-3 hodiny od namíchání v závislosti na okolním prostředí, zejména teplotě.

Konzistence zavlhlá a pěchovatelná

s přídavnou vodou – určena k přímému zpracování směsi. U těchto směsí je zapotřebí provést důkladné zhutnění. Pokud beton nejde hutnit, je zapotřebí přidat takové množství vody s důkladným rozmícháním, až se bude dát beton dobře zpracovat. Při dalším odběru je třeba nahlásit dispečerovi požadavek na jinou konzistenci, aby se nemuselo ředění provádět. Při nedostatečném zhutnění dochází k poklesu pevnosti řádově o 5 % na každé procento vzduchových pórů. Taktéž při nadměrném přidání vody dochází k poklesu konečné pevnosti betonu.

Při ukládání betonu a potěru je nutné zabránit znečištění (například zeminou nebo sněhem) nebo odsátí vody z betonu. Teplota podkladu musí být vyšší než 0° C. Konečné parametry ztvrdlého betonu výrazně ovlivňuje ošetřování konstrukce. V raném stáří betonu je nutno zabránit odpařování vody z povrchu (vlivem vysokých teplot nebo větrem), chránit před mrazem nebo otřesy.