Polyfunkční dům CARNEA

Carnea

Na přelomu roku 2022 a 2023 jsme pro provoz ZAPA Kačerov získali zakázku na pilotové založení pro PD CARNEA v pražských Vršovicích. Během první etapy, která trvala od ledna do června letošního roku bylo dodáno nejen na piloty 1 520 m3. Stavební jáma, která je na fotografiích při realizaci základové desky, je zajištěna tzv. milánskou stěnou. Betonáž základové desky realizovaná v druhé polovině srpna, na kterou bylo dodáno 455 m3 pevnostní třídy C30/37 XA2, ve frakci kameniva 22 mm a v konzistenci S4,  již spadá do druhé etapy výstavby tohoto projektu, pro kterou jsme byli také vybráni ve výběrovém řízení. Pro uložení bylo využito čerpadlo s výložníkem 56 m.
Předpokládané dokončení je konec roku 2023, kdybychom měli dodat ještě cca 3 760 m3. Zástavba proluk ve stávající struktuře mezi ulicemi Moskevská, Krymská a Bezejmenná bude rozdělena na objekty Magnolia a Carnea s jižní orientací k významnému veřejnému prostoru Tržíčka.
Investorem je developerská společnost KRR Development a.s. Generálním dodavatelem stavby je společnost Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. se sídlem v Brně.
 

 

Objednat beton

Vyberte nejbližší pobočku a odešlete objednávku

Objednat beton

Kalkulačka betonu

Spočítejte si cenu betonu

Kalkulačka betonu