TELEHOUSE – servisní středisko operátorů

Image for Telehouse3

Budouva se bude skládat ze šesti nadzemních a čtyř podzemních pater a nabídne 20 000 m 2   komerčních a kancelářských ploch.
Dodavatelem betonových směsí pro TELEHOUSE se stala naše společnost ZAPA beton a.s. Z betonárny v Horoměřích na stavbu expedujeme různé druhy betonů, odlišných pevnostních tříd, vlivů prostředí, dle požadavků stavebníka. Na požadavek investora byla pro tento projekt vytvořena zákaznická receptura betonu C25/30 XC2, XA2 s maximálním průsakem do 30 mm za použití síranovzdorného cementu CEM III/B 32,5N LH/SR, který je  vhodný pro konstrukce bílých van a podzemní konstrukce se sníženým vývinem hydratačního tepla.
Generálním dodavatel stavby je společnost SYNER, s.r.o. se kterou ZAPA dlouhodobě spolupracuje.