ZAPA AGRO

Využití: konstrukce zemědělských staveb a ostatní konstrukce, kde převládají stupně vlivu prostředí XA3 s nízkým pH 4-5

ZAPA AGRO je beton dle ČSN EN 206+A1 speciálně navržen pro konstrukce zemědělských staveb a ostatních konstrukcí, kde převládají stupně vlivu prostředí XA3 s nízkým pH 4-5. Tento produkt byl vyvinut za podpory grantu Technologické agentury České republiky ve spolupráci s technickou univerzitou v Brně. Primárně je navržen pro  stavby s vysoce agresivním prostředím vznikajícím v živočišné a rostlinné výrobě zemědělských provozů, v oblasti skladování biologických odpadů, při realizaci bioplynových stanic, apod. Kompozice betonu spolu s užitím vhodných modifikujících přísad umožňuje zhotovení trvanlivé konstrukce se zvýšenou primární odolností. Při riziku dlouhodobého vystavení konstrukce agresivnějším vlivům prostředí než jsou uvedeny v ČSN EN 206+A1 se doporučuje povrch betonu impregnovat vhodným přípravkem jež  e součástí systému ZAPA AGRO (dodávku a aplikaci provádí zhotovitel konstrukce, impregnace není součástí dodávky ani ceny betonu).

Do you need concrete?

Choose the nearest concrete plant where you can order concrete and learn more about it.

Order Concrete