ZAPA den č. 2 – inovace ZAPA v Českých Budějovicích

Image for IMG_1022

Praktické ukázky přípravy ZAPA SLIM, ZAPA QCC a ZAPA DROP doprovázeli odborným komentářem naši zkušení technologové. Nebylo žádným překvapením, že největším „tahákem“ akce byl opět ZAPA DROP.  

Celý projekt NEMO se nám daří úspěšně propojovat s naší dříve zahájenou kampaní KOVV – Kvalita a obchod je věcí všech, orientovanou na kvalitu a komunikaci se zákazníkem. Mezi tématy diskusí, které na akci probíhaly za aktivní účasti našich obchodních zástupců, bylo totiž - vedle samotných speciálních výrobků - zejména přidávání vody na stavbě, znehodnocení parametrů vodního součinitele a s tím spojené správné zvolení při objednávání konzistence, frakce kameniva atd. A tedy předcházení zbytečným problémům na stavbě při samotné ukládce a zajištění maximální kvality dodaného produktu i v dalších fázích jeho „života“ v dané konstrukci.

Vedoucí českobudějovické betonárny provedl obchodní partnery po provozovně s velmi dobře připraveným výkladem. Naši čerpadláři připravili pro publikum velké překvapení: ovládání stroje na přesnost. Za pohledu zvídavých hostů tentokrát ramenem čerpadla zavírali krabičku od sirek! Ukázka byla velmi vydařená a sklidila obdivný potlesk přihlížejících. 

Celý den opět proběhl v dobré náladě a za krásného počasí. Budeme se těšit na zahájení moravské části ZAPA dnů, a to 28. června na betonárně v Hulíně.