ZAPA představí inovativní produkty. Jak? Tentokrát „Polopatě“!

Image for IMG_0818

V reportáži jsme se zaměřili na popis kompletní základové konstrukce, její přípravu a samotné ukládání betonu do základové desky. V obci Svémyslice v okresu Praha-Východ jsme po dohodě s investorem stavby a s provádějící společností STOREAL a.s. dodávali beton na poměrně velkou základovou desku rodinného domu typu Bungalov.
Vzhledem k nepřístupnému terénu proběhla betonáž čerpadlem betonu o velikosti 38/34 m a produkt byl dovážen našimi velkokapacitními autodomíchávači. V rámci ukázky nových inovativních materiálů z našeho projektu NEMO jsme po dohodě s provádějící firmou dodali snadno zhutnitelný beton C20/25 XC2 QCC s frakcí kameniva 8/16 mm o objemu 44 m 3 .
Ukládka s betonem ZAPA QCC (rychlý chytrý beton) byla novinkou i pro provádějící společnost a jsme rádi, že jsme obdrželi jen samé pochvalné reakce - především na jednoduchost ukládky, rychlost a práci s menším počtem pracovních sil. Betonáž celé základové desky byla hotova za 1:45 hodiny pouze ve dvou lidech!
Celou ukázku provázel svým odborným výkladem náš technolog specialista Ing. Michal Tvarog. Společně s ním se budeme těšit na vysílání v ČT 3. září letošního roku.