Ani kapka na zmar!

Retenční nádrž Holubice

V současné době, kdy se každodenně skloňují slova jako je energie, šetření, náklady, nezůstává pozadu ani ZAPA beton a.s.

Důkazem jsou třeba i malé úpravy, které právě povedou k úspoře vody. Nejenom, že na betonárnách se snažíme s vodou šetřit, ale třeba i budovat větší retenční nádrže. Voda, která je použita pro recyklaci pak může dobře sloužit i pro další výrobu některých betonových směsí. Zvětšením nádrží tak můžeme získat větší kapacitu vody srážkové. Většina ploch v areálech betonáren je betonová a spádovaná tak, že dokážeme tyto srážky zachytávat a následně vodu použít.
Příkladem jde například betonárna Holubice. Zde jsme vystavěli další retenční nádrž, která pojme až 50 m3 vody.

Samotná betonáž proběhla samozřejmě v režii vlastní techniky a s využitím vlastních betonových směsí. Použit byl beton C 30/37 AQUASTOP v množství 15 m3.

ZAPA AQUASTOP
Beton navržený pro konstrukce bílých van a podzemních konstrukcí se sníženým vývinem hydratačního tepla, menším smrštěním a minimálním průsakům tlakové vody.

Naší společnosti na udržitelnosti a životním prostředí velmi záleží.
I tato drobná úprava je tím jasným důkazem.