ZAPA AQUASTOP

Využití: Konstrukce bílých van, podzemní stěny

Beton navržený pro konstrukce bílých van a podzemních konstrukcí se sníženým vývinem hydratačního tepla, menším smrštěním a minimálním průsakům tlakové vody. Navržená směs v možných mezích následuje Rakouskou směrnici pro bílé vany díky Technickým pravidlům ČBS 02 pro Bílé vany.

ZAPA AQUASTOP beton odpovídající požadavkům ČSN EN 206 (včetně národních dodatků této normy – např. TN SVB 1-2014) a je určen zejména pro betonáže spodních staveb. Optimální návrh tohoto betonu zaručuje pozvolný nárůst pevností (pevnost v tlaku deklarována po 90 dnech) a minimalizaci hydratačního tepla – beton je vhodný i pro masivní konstrukce. Díky svým vlastnostem a použití speciálních přísad zvyšujících odolnost betonu proti působení tlakové vody je ZAPA AQUASTOP vhodný zejména pro použití v konstrukcích tzv. bílých van, kde je požadavek na eliminaci vzniku trhlin a minimalizaci průsaku vody konstrukcí.

Potřebujete beton?

Vyberte si nejbližší betonárnu, kde si můžete beton objednat
a dozvědět se o něm více.

Objednat beton