Druhy betonu

 

Dnes již neplatí žádná univerzální definice, jak beton připravit a jak má výsledek vypadat. Existuje totiž velké množství druhů betonu. Pryč jsou doby, kdy musel být beton pouze fádní, šedý, jednolitý blok čehosi, co se nakonec něčím zakryje. Pozornější oko tak může spatřit i pohledový beton nahrazující fasádu, hladký i s reliéfem, barevný beton, a dokonce lze na beton obtisknout již i fotografii. Využít je přitom možné i různých funkčních kvalit betonů. Existuje například beton samočisticí, nepropustný či samozhutnitelný.

Rozdělení druhů betonu může být poněkud problematické, neboť kritérií, podle kterých tak činíme, je také poměrně hodně.

Možná rozdělení jsou:

Podle přání zákazníka

 • typový beton - zákazník zadává požadované vlastnosti betonu

 • beton předepsaného složení - zákazník zadává požadované složení betonu

Podle objemové hmotnosti

 • lehký beton - beton, který má po vysušení při 105°C objemovou hmotnost větší než 800 a menší než 2.000 kg/m3. Lehký beton je vyráběn buď zcela, nebo jen částečně s použitím lehkého kameniva.

 • běžný beton - beton, který má po vysušení při 105°C objemovou hmotnost mezi 2 000 až 2 600 kg/m3                  .

 • těžký beton - beton, který má po vysušení při 105°C objemovou hmotnost větší než 2 600 kg/m3. Je vyráběn zpravidla z těžkého kameniva.

Podle speciálních vlastností

 • vodostavební x vodotěsný beton - beton, který je dlouhodobě jednostranně vystaven vodnímu tlaku

 • mrazuvzdorný beton - beton, který je po nasycení vodou schopný odolávat účinkům střídavého zmrazování a rozmrazování

 • samozhutnitelný beton - beton vylepšeného složení, který nevyžaduje hutnění vibracemi (více - www.ebeton.cz/pojmy/samozhutnitelny-beton-scc)

 • vysokopevnostní beton - beton, který se vyznačuje vysokou pevností, resp. jedná se o třídy C55/67 a vyšší (více - www.ebeton.cz/pojmy/vysokopevnostni-beton-hsc)

 • ohnivzdorný beton - beton, který je vyráběn z kameniva s co nejmenším obsahem živce a křemene. Nejčastěji se používá čedič, diabas nebo sopečné tufy. Beton odolává teplotám do 600 °C.

 • žáruvzdorný beton - beton, který odolává teplotám až 1700 °C v závislosti na složení

 

Podle konečného vzhledu

 • pohledový beton - zjednodušeně beton, který je vidět (více - www.ebeton.cz/pojmy/pohledovy-beton x na našich stránkách poměrně hodně navštěvované)

 • dekorativní beton - beton, který má povrch upravený gravírováním, broušením, rytím, barvením nebo malováním a následně je ošetřený ochrannou epoxidovou vrstvou (více - www.ebeton.cz/pojmy/dekorativni-beton)

 • probarvený beton – beton, který vzniká probarvením cementového tmelu pomocí pigmentů nebo použitím různobarevného kameniva

 • grafický beton - s obtiskem grafického motivu či obrázku 

 • vymývaný beton - beton, který má odhalená zrna kameniva

 • a další

 

Podle vyztužení

 • prostý beton - beton bez jakýchkoliv výztuží

 • železobeton - beton s vloženými ocelovými prvky (více - www.ebeton.cz/pojmy/zelezobeton-zelezovy-beton)

 • vláknobeton - beton s všesměrně rozptýlenými vlákny (více - http://www.ebeton.cz/pojmy/vlaknobeton) 

 • předpjatý beton - beton, který má výztuž předem předpjatou ve výrobě nebo dodatečně předpjatou např. ovíjením (více - www.ebeton.cz/pojmy/predpjaty-beton)