Běžné betony

Beton je nejpoužívanější konstrukční stavební materiál a přes svou typicky šedou barvu má mnoho podob. Správný beton se volí podle způsobu použití výběrem vhodné pevnosti, odolnosti vůči prostředí a konzistence. Vyrábí se na betonárnách, hotovou směs Vám dopravíme až na místo stavby. Běžné betony se vyrábí podle technické normy ČSN EN 206+A2 + ČSN P 73 2404:2021. Pro ulehčení Vaší práce jsme pro Vás navrhli speciální produkty přímo pro určené aplikace, jako jsou lité podlahové směsi, drenážní betony pro venkovní plochy, samozhutnitelné betony a další výrobky.

Běžné betony
Běžné betony

Potřebujete beton?

Vyberte si nejbližší betonárnu, kde si můžete beton objednat
a dozvědět se o něm více.

Objednat beton