Projekty ESF

UE

 

 

 

 

Projekt "Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti ZAPA beton, a.s."

Registrační číslo: CZ.03.1.5.2/0.0/0.0/16_043/0005546
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem.
Příjemce: ZAPA beton, a.s.

Celkové způsobilé náklady: 4 732 641,00 Kč
Celková výše dotace z ESF: 4 022 744,84 Kč
Realizace projektu: 1.10.2017 - 30.9.2019 (24 měsíců)

Popis projektu:

Předmětem projektu je podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly zaměstnanců společnosti ZAPA beton, a.s.. Realizace projektu napomůže zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Současně budou podpořeny i starší pracovníci.

Projekt bude realizován v oblastech:

  • Specializované IT
  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Technické a jiné odborné vzdělávání
  • Interní lektor

Vzdělávání probíhá po celé České republice, mimo území hlavního města Prahy.

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí
s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci společnosti ZAPA beton, a.s. na všech úrovních.