Regionální spolupráce a partnerství

Regionální spolupráce a partnerství

Naše provozovny jsou v mnoha regionech České a Slovenské republiky, a také v Maďarsku. V rámci adaptačních opatření v souvislosti s vlivem na okolní prostředí, vyplývající z naší činnosti, se snažíme o aktivní spolupráci ve všech regionech kde působíme. Jednou z našich hlavních priorit je čistota na všech našich provozech a ohleduplnost k životnímu prostředí, ať už se jedná o betonárny, lomy či pískovny.

Dlouhodobě se v rámci naší činnosti snažíme o šetrné využití přírodních zdrojů, zlepšení kvality života a spokojenosti ve spolupráci s obcemi, městy a kraji, a to jak v podnikatelské sféře, tak ve sféře sociální. Snahou naší společnosti v jednotlivých regionech je zakomponování všech provozoven do krajinného rázu svou jedinečnou grafikou. Vybudováním ochranných valů nebo výsadbou stromů se snažíme o zamezení hluku a prachu do okolí.

V rámci spolupráce v regionech jsme nápomocni při optimalizaci dopravy v souvislosti s naší činností, stejně tak v řešení pěší či cyklistické infrastruktury v okolí. Jedním z naších dlouhodobých cílů je pomoc při výsadbě zeleně ve městech a okolí. Nedílnou součástí je podpora dětí, jejich vzdělávání a sportovních aktivit, jsme součástí školení žáků průmyslových a vysokých škol v mnoha regionech.

Všem těmto aktivitám se hodláme věnovat také v následujících letech, chystáme mnoho dalších aktivit v rámci udržitelného rozvoje s místní samosprávou. Stejně tak budeme nadále intenzivně podporovat své zaměstnance o zapojení s novými návrhy v řešení ve výrobě, či údržbě provozoven ve kterých pracují a v místech, kde žijí.
 

Betonové výrobky s garantovanou nižší uhlíkovou stopou pomocí recyklovaných kameniv a cementu s nižším podílem slínku. Díky využití druhotných surovin snižujeme potřebu jejich skládkování a šetříme neobnovitelné přírodní zdroje nutné pro výrobu betonu, myslíme na trvale udržitelný rozvoj stavebního průmyslu.

Terminál Brodek u Přerova nově nabízí sortiment kvalitního drceného kameniva z lomu Hrubá Voda – Hlubočky.
Široká nabídka frakcí kameniva pro všechny druhy staveb.

Od 1. 5. 2024 jsme převzali provoz betonárny firmy VL beton, s.r.o. v Ledči na Sázavou.