O nás

ZAPA beton a.s. je součástí italského koncernu Buzzi a je řízena jako součást východní divize Dyckerhoff. Buzzi je společnost se sídlem v Itálii, která provozuje závody ve 13 zemích s téměř 10 000 zaměstnanci po celém světě.

Našim zákazníkům poskytujeme vysoce kvalitní produkty, nabízíme poradenské a další služby související se stavebnictvím. Naše výroba je přizpůsobena nejnovějším poznatkům v technologii stavebních materiálů a s limitovanými zdroji zacházíme zodpovědně.

Společnost ZAPA je dnes již v podstatě synonymem pro beton. Snad si můžeme takové tvrzení dovolit právem. Patříme totiž mezi největší výrobce transportbetonu na českém i slovenském trhu.

Od Plzně až do Žiliny ZAPA stavebníkům vyjde vstříc! Jsme všude, kde nás potřebujete, zavolejte nám!
Ještě nejste našim zákazníkem? Nevadí, kontaktujte nás. Naši odborníci se Vám budou rádi věnovat. Se speciálními produkty ušetříte čas i peníze.
Omezení negativních dopadů na životního prostředí je jednou z hlavních priorit v naší výrobě a v rámci konceptu udržitelného rozvoje do budoucna. Preferujeme bezpečnost před riskantním plněním zakázky.
Video file
Video file

Představení společnosti

Historie společnosti ZAPA beton se začala psát na počátku devadesátých let, kdy byla jen malým podnikem s několika zaměstnanci. Zpočátku se vyrábělo na dávkovacích stanicích. První klasická betonárna provozovaná ZAPOU byla v Praze na Kačerově. Z finančních důvodů šla počáteční expanze firmy hlavně cestou pronájmu starších provozoven a jejich postupnou modernizací. Prvním trhem v České republice byla Praha a střední Čechy, prvním střediskem na Moravě byla betonárna v Hulíně. Akvizice nových provozoven probíhala rychle a v průběhu devadesátých let se ZAPA beton stala jedním z předních výrobců na českém trhu transportbetonu. 

Na konci téže dekády se ZAPA beton včlenila do struktury německého koncernu Dyckerhoff, který se později stal součástí nadnárodní skupiny Buzzi z Itálie. Tento holding se orientuje na výrobu cementu a transportbetonu, působí v Evropě, v Rusku, USA, Mexiku, Brazílii a severní Africe. Společnost se tak na přelomu tisíciletí kapitálově stabilizovala a dále rozrůstala. V roce 2003 se ZAPA beton a.s. stala společností se stoprocentní zahraniční majetkovou účastí. Postupně si upevnila svou pozici také na slovenském trhu, kde je přítomna již od roku 2001, působí i na trhu maďarském. ZAPA beton je rovněž producentem kameniva.

Výroba u ZAPA beton a.s. probíhá na úrovni jednotlivých středisek (betonáren či výroben kameniva), v základním členění na regiony Čechy a Morava. Stejné oblastní rozdělení platí (u transportbetonu) i pro obchodní činnost. Správa společnosti - ekonomické a administrativní řízení - je vykonávána centrálně. Společnost nemá v zahraničí pobočku nebo jinou část obchodního závodu.

Na začátku roku 2023 vyrábí ZAPA beton a.s. v ČR v 53 betonárnách, 2 lomech, a v 1 pískovně. Prostřednictvím dceřiných společností provozuje další 2 betonárny. Na Slovensku provozuje 7 betonáren a 1 štěrkovnu. Štěrkovna pod hlavičkou ZAPA beton funguje také v Maďarsku.

ZAPA beton a.s. je jedním ze zakladatelů a aktivních členů Svazu výrobců betonu ČR a dceřiná společnost ZAPA beton SK s.r.o. je členem Slovenské asociácie výrobcov transportbetónu. Jedná se o profesní zájmová sdružení nejvýznamnějších firem v oboru.


Historické milníky

2022

 • pokračování ve snižování uhlíkové stopy našich betonů
 • zavedení softwaru KDX
 • bezpečnostní kampaň v rámci skupiny Dyckerhoff
 • práce na rozšíření certifikace EPD
   

2021

 • oslava 30 let od založení společnosti ZAPA beton a.s.
 • rozvoj projektu NEMO 2.0 zaměřen na speciální produkty
 • průmyslové testování betonu s recyklovaným kamenivem
 • úspěšná certifikace „Environmentální prohlášení o produktu – tzv. EPD pro betonárnu Kačerov
 • významné snížení uhlíkové stopy betonových výrobků zavedením masivního používání směsných cementů s nižším obsahem slínku


2020

 • rozvoj projektu NEMO - “Beton na míru“
 • zahájení pilotního projektu KDX ZAPA pro prodej, dispečink a logistiku


2019

 • RISK NENÍ ZISK - zajištění bezpečnosti zaměstnanců, jejich zdraví a spokojenosti je jedním z našich základních pilířů v oblasti udržitelného rozvoje.
 • Dokončení rekonstrukce  administrativních prostor v Praze na Kačerově v souladu s nejnovějšími trendy v rámci úspor energií a ochrany životního prostředí.


2018

 • Speciální produkt ZAPA DROP oceněný zlatou medailí na Stavebním veletrhu v Brně, pokračování ve vývoji dalších produktů s ohledem na životní prostředí.
 • Rozvíjení projektu NEMO – odborné semináře v oblasti inovačních materiálů betonu pořádané pro naše obchodní partnery a odbornou veřejnost.


2017

 • Zahájení projektu NEMO; dokončení projektu KOVV.


2016

 • Pokračuje reorganizace společnosti a procesů ve firmě a projekt KOVV.
 • Prodej podílu ve společnosti Beton Union Plzeň s.r.o.
 • Akvizice další maďarské společnosti s pískovnou.
 • ZAPA beton slaví 25. výročí založení firmy.


...

2015

 

 • Zahájení projektu KOVV – Kvalita a obchod je věcí všech.


2014

 • Nový generální ředitel.
 • Zahájena reorganizace společnosti.
 • Fúze společnosti Pískovny Hrádek a.s. se ZAPA beton a.s.
 • Fúze společnosti SONDA, s.r.o. se ZAPA beton SK s.r.o.
 • Buzzi dokupuje drobné akcionářské podíly na společnosti Dyckerhoff Aktiengesellschaft a stává se jejím 100 % akcionářem.
 • Prodej podílu na společnosti EURO BETON, s.r.o.
 • Výroba skupiny v ČR a SR stále překračuje 1,6 milionu m3.


2011

 • Nárůst výroby skupiny v ČR a SR celkem na téměř 1,8 milionu m3


2010

 • Výroba skupiny v ČR a SR celkem dosahuje téměř 1,6 milionu m3.
 • Zahájení výroby transportbetonu v Maďarsku pod hlavičkou ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft.
 • Převzetí 33,33 % podílu na slovenské společnosti EURO BETON, s.r.o.


2009

 • Dopad hospodářské krize na odbyt skupiny ZAPA beton: v ČR a SR celkem pokles výroby na 1,7 milionu m3. 


2008

 • Výroba skupiny ZAPA beton v ČR a SR překročila 2,5 milionu m3.
 • ZAPA beton se stává poprvé jedničkou na slovenském trhu.
 • Akvizice společnosti SONDA, s.r.o. na Slovensku.


2007

 • Dokoupení podílu v Pískovnách Hrádek a.s. do 100 %.
 • Prodej společnosti Bohemia Beton Union Děčín s.r.o.


2006

 • Skupina ZAPA beton vyrobila v ČR a SR přes 2 miliony m3
 • V tomto roce je skupina opět v čele českého trhu.
 • Navýšení podílů v Pískovnách Hrádek a.s. na 50,6 % a v Bohemia Beton Union Děčín s.r.o. na 100 %.
 • Fúze dceřiné společnosti VIA - VODA spol. s r.o. se ZAPA beton a.s. 


2003

 • ZAPA beton a.s. překonává hranici 1 milionu m3 vyrobeného transportbetonu za rok.
 • Skupina ZAPA beton je v ČR v tomto roce poprvé tržním leaderem.


2002 - 2003

 • Navýšení podílu společnosti Dyckerhoff na ZAPA beton a.s. až na 100 %.
 • Postupné získání 45,6 % akcií Pískoven Hrádek a.s.


2002

 • Vstup na maďarský trh, založení dcery ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft.
 • Převzetí podílů na dceřiných společnostech firmy Dyckerhoff: Bohemia Beton Union Děčín s.r.o., Beton Union Plzeň s.r.o., BLANK BETON CHEB, k.s., ZS BETON CHEB, s.r.o., BLANK BETON MOST, k.s. a MOST BETON, s.r.o. (poslední čtyři jmenované společnosti fúzují v letech 2003 a 2004 se ZAPA beton a.s.).


2001

 • Vstup na slovenský trh, založení dceřiné společnosti ZAPA beton SK s.r.o.
 • Akvizice dceřiné společnosti EKO ZAPA beton, a.s. 


2000

 • Založení dceřiné společnosti ZAPA UNISTAV, s.r.o. 


1998

 • Převzetí 49,97 % akcií ZAPA beton a.s. společností Dyckerhoff.
 • Akvizice dceřiné společnosti VIA - VODA spol. s r.o.


1997

 • Změna právní formy na akciovou společnost.


1996

 • 12 provozoven, expanze do východních Čech a na Moravu.
 • Přeměna na společnost s ručením omezeným. 


1994

 • 5 provozoven, rozšíření do středních Čech.


1993

 • 3 provozovny v Praze.


1991

 • Založení společnosti Jiřím Pavlicou, první provozovna v Praze.

Vedení společnosti

Wild
Ing. Jörg Wild
Generální ředitel | Předseda představenstva
Gáborová
Ing. Katarína Gáborová
Ředitelka divize beton | Členka představenstva
Slezák
Ing. Viktor Slezák
Ředitel oddělení centrálních služeb a lomů
Hylmar
Ing. Ladislav Hylmar
Finanční ředitel | Člen představenstva
Vlachová
Mgr. Alžběta Vlachová
Ředitelka HR

Organizační struktura

Výroba betonu a kameniva probíhá na úrovni jednotlivých středisek. Tyto střediska na území našeho státu spadají do jedné ze dvou základních oblastí: Čechy nebo Morava. Stejné oblastní rozdělení platí (u transportbetonu) také pro obchodní činnost. Správa společnosti na úrovni ekonomického a administrativního řízení je vykonávána centrálně.

Organizační struktura

Odkazy

10.05.2024

Od 1. 5. 2024 jsme převzali provoz betonárny firmy VL beton, s.r.o. v Ledči na Sázavou.

10.05.2024

Terminál Brodek u Přerova nově nabízí sortiment kvalitního drceného kameniva z lomu Hrubá Voda – Hlubočky.
Široká nabídka frakcí kameniva pro všechny druhy staveb.