Projekty

V rámci zkvalitňování služeb se věnujeme a budeme věnovat různým projektům, jejichž výsledkem jsou například naše speciální produkty.

Projekt KOVV

Kvalita a obchod věcí všech

Orientace na kvalitu je a bude naším hlavním heslem. Nejde však jen o náš beton, ale i o všechny procesy v naší společnosti, které jsou provázané v síti nekonečného počtu činností, informací a komunikací, ať už jde o provoz nebo administrativu.

Projekt KOVV zahrnuje změny v kvalitě betonu, služeb, obchodu, komunikace navenek i uvnitř firmy. V oblasti procesů a postupů i hodnocení pracovního výkonu a v neposlední řadě došlo i na významné grafické, moderní a inovující změny v našich cenících, nabídkových a smluvních dokumentech, které mají přinést zákazníkovi lepší orientaci a informovanost k nabízeným produktům. Výsledky, které očekáváme:

  • Stálá kvalita výrobků a služeb – přeměnit výrobu transportbetonu na „průmyslový proces“
  • Výrobky a služby ušité na míru zákazníkovi
  • Cíl win – win – vyšší užitek pro ZAPU a její zákazníky

KOVV - KVALITA

Nedílnou součástí systému managementu kvality byla vrcholovým vedením stanovená politika kvality, která je v souladu se strategií, záměry, cíli a možnostmi společnosti. Jako jednu z hlavních priorit definuje spokojenost svých zákazníků s nabízenými výrobky a službami. Pro účely zajištění kvality byla v listopadu roku 2014 vytvořena nová organizační struktura oddělení kvality, která spadá pod generálního ředitele a zahrnuje technologii, laboratoře a ISO procesy. Od února 2015 pracuje u ZAPY nový vedoucí kvality Giuseppe Giunti, zkušený technolog z naší italské sesterské firmy Unical SpA. Přináší zcela nový pohled na interní posuzování kvality se zaměřením na zajištění jakosti v souladu s příslušnými normami, ale i standardy vlastní kontroly skupiny Buzzi Unicem. Díky zkušenostem p. Giuntiho a jeho týmu technologů jsou zákazníkům nabízeny nové receptury a speciální produkty, které splňují jejich požadavky na kvalitu, rychlost zpracování a zrání betonu, které jim v mnoha případech sníží i nákladovost na provedení stavby či její části.

Pro zajištění profesionality v oblasti kvality prochází i naši obchodní zástupci technologickým školením a úzce spolupracují s našimi odborníky při získávání a realizaci stavebních zakázek.

S PROJEKTEM KOVV VZNIKL NOVÝ SLOGAN V RÁMCI KVALITY – ZAPA ŘÍKÁ PŘIDANÉ VODĚ NE

Tato část projektu je velmi úzce zaměřená na spolupráci mezi stavbou a betonárnou a kladeným důrazem na zajištění stálé a neměnné kvality dodaného betonu.  Zásadním pravidlem je vybrat správnou konzistenci, která zaručí požadovanou zpracovatelnost na stavbě. Důraz se klade na minimalizování úpravy dodaného betonu na stavbě a přináší doporučení stavebníkům, proč nepřidávat vodu do betonu.

KOVV

   

Projekt NEMO
  • NEMO je projekt firmy ZAPA beton, zahájený 1. 1. 2017 pro naše zákazníky a odbornou veřejnost v České a Slovenské republice. 
  • Jeho název se skládá z písmen slov: Nové Evoluční Materiály pro inOvace. Proč ? 
  • Jako dynamická a inovativní firma, s využitím dlouhodobých zkušeností našich zahraničních akcionářů, Buzzi Unicem a Dyckerhoff, se ZAPA beton intenzívně věnuje vývoji a zavádění nových speciálních výrobků. Některé z nich již prodáváme našim odběratelům. 
  • Víme, že naši zákazníci, investoři, architekti a projektanti, chtějí znát nejnovější trendy na trhu stavebních materiálů, potřebují poradit při rozhodování o volbě vhodného výrobku, aby jim jejich rozhodnutí splnilo jejich očekávání, přineslo maximální přidanou hodnotu a zjednodušilo a urychlilo realizaci dané stavby. 
  • Proto byl založen projekt NEMO, kterému se věnuje náš zkušený a dobře proškolený tým kvality, obchodu a marketingu. Pro každou z obchodních oblastí Čechy, Morava a Slovensko jsme vybrali jednoho obchodního zástupce – specialistu, který se zabývá prodejem speciálních produktů, a jednoho technologa, který pomůže s odborným řešením. 
  • Možná Vám název NEMO něco připomíná… Ano, logo projektu NEMO - je také parafrází na supermoderní plavidlo Nautilus konstruktéra a kapitána Nema z románu Julese Verna „Dvacet tisíc mil pod mořem“, který odvážně brázdí divoké vody oceánu a nejenže provádí vědecký výzkum, ale zároveň i sofistikovaně čelí nástrahám ze strany jiných lodí. 
  • V rámci projektu NEMO jsou našimi zastávkami na pomyslných vlnách moře českého i slovenského trhu například účast na největších stavebních veletrzích, pořádání seminářů pro odbornou veřejnost, otevřené dny betonáren, kde všude chceme prezentovat naši inovační sílu. 

 

NEMO

 

Betonové výrobky s garantovanou nižší uhlíkovou stopou pomocí recyklovaných kameniv a cementu s nižším podílem slínku. Díky využití druhotných surovin snižujeme potřebu jejich skládkování a šetříme neobnovitelné přírodní zdroje nutné pro výrobu betonu, myslíme na trvale udržitelný rozvoj stavebního průmyslu.

Terminál Brodek u Přerova nově nabízí sortiment kvalitního drceného kameniva z lomu Hrubá Voda – Hlubočky.
Široká nabídka frakcí kameniva pro všechny druhy staveb.

Od 1. 5. 2024 jsme převzali provoz betonárny firmy VL beton, s.r.o. v Ledči na Sázavou.