Projekty

V rámci zkvalitňování služeb se věnujeme a budeme věnovat různým projektům, jejichž výsledkem jsou například naše speciální produkty.

Projekt KOVV

Kvalita a obchod věcí všech

Orientace na kvalitu je a bude naším hlavním heslem. Nejde však jen o náš beton, ale i o všechny procesy v naší společnosti, které jsou provázané v síti nekonečného počtu činností, informací a komunikací, ať už jde o provoz nebo administrativu.

Projekt KOVV zahrnuje změny v kvalitě betonu, služeb, obchodu, komunikace navenek i uvnitř firmy. V oblasti procesů a postupů i hodnocení pracovního výkonu a v neposlední řadě došlo i na významné grafické, moderní a inovující změny v našich cenících, nabídkových a smluvních dokumentech, které mají přinést zákazníkovi lepší orientaci a informovanost k nabízeným produktům. Výsledky, které očekáváme:

  • Stálá kvalita výrobků a služeb – přeměnit výrobu transportbetonu na „průmyslový proces“
  • Výrobky a služby ušité na míru zákazníkovi
  • Cíl win – win – vyšší užitek pro ZAPU a její zákazníky

KOVV - KVALITA

Nedílnou součástí systému managementu kvality byla vrcholovým vedením stanovená politika kvality, která je v souladu se strategií, záměry, cíli a možnostmi společnosti. Jako jednu z hlavních priorit definuje spokojenost svých zákazníků s nabízenými výrobky a službami. Pro účely zajištění kvality byla v listopadu roku 2014 vytvořena nová organizační struktura oddělení kvality, která spadá pod generálního ředitele a zahrnuje technologii, laboratoře a ISO procesy. Od února 2015 pracuje u ZAPY nový vedoucí kvality Giuseppe Giunti, zkušený technolog z naší italské sesterské firmy Unical SpA. Přináší zcela nový pohled na interní posuzování kvality se zaměřením na zajištění jakosti v souladu s příslušnými normami, ale i standardy vlastní kontroly skupiny Buzzi Unicem. Díky zkušenostem p. Giuntiho a jeho týmu technologů jsou zákazníkům nabízeny nové receptury a speciální produkty, které splňují jejich požadavky na kvalitu, rychlost zpracování a zrání betonu, které jim v mnoha případech sníží i nákladovost na provedení stavby či její části.

Pro zajištění profesionality v oblasti kvality prochází i naši obchodní zástupci technologickým školením a úzce spolupracují s našimi odborníky při získávání a realizaci stavebních zakázek.

S PROJEKTEM KOVV VZNIKL NOVÝ SLOGAN V RÁMCI KVALITY – ZAPA ŘÍKÁ PŘIDANÉ VODĚ NE

Tato část projektu je velmi úzce zaměřená na spolupráci mezi stavbou a betonárnou a kladeným důrazem na zajištění stálé a neměnné kvality dodaného betonu.  Zásadním pravidlem je vybrat správnou konzistenci, která zaručí požadovanou zpracovatelnost na stavbě. Důraz se klade na minimalizování úpravy dodaného betonu na stavbě a přináší doporučení stavebníkům, proč nepřidávat vodu do betonu.

KOVV

   

Projekt NEMO
  • NEMO je projekt firmy ZAPA beton, zahájený 1. 1. 2017 pro naše zákazníky a odbornou veřejnost v České a Slovenské republice. 
  • Jeho název se skládá z písmen slov: Nové Evoluční Materiály pro inOvace. Proč ? 
  • Jako dynamická a inovativní firma, s využitím dlouhodobých zkušeností našich zahraničních akcionářů, Buzzi Unicem a Dyckerhoff, se ZAPA beton intenzívně věnuje vývoji a zavádění nových speciálních výrobků. Některé z nich již prodáváme našim odběratelům. 
  • Víme, že naši zákazníci, investoři, architekti a projektanti, chtějí znát nejnovější trendy na trhu stavebních materiálů, potřebují poradit při rozhodování o volbě vhodného výrobku, aby jim jejich rozhodnutí splnilo jejich očekávání, přineslo maximální přidanou hodnotu a zjednodušilo a urychlilo realizaci dané stavby. 
  • Proto byl založen projekt NEMO, kterému se věnuje náš zkušený a dobře proškolený tým kvality, obchodu a marketingu. Pro každou z obchodních oblastí Čechy, Morava a Slovensko jsme vybrali jednoho obchodního zástupce – specialistu, který se zabývá prodejem speciálních produktů, a jednoho technologa, který pomůže s odborným řešením. 
  • Možná Vám název NEMO něco připomíná… Ano, logo projektu NEMO - je také parafrází na supermoderní plavidlo Nautilus konstruktéra a kapitána Nema z románu Julese Verna „Dvacet tisíc mil pod mořem“, který odvážně brázdí divoké vody oceánu a nejenže provádí vědecký výzkum, ale zároveň i sofistikovaně čelí nástrahám ze strany jiných lodí. 
  • V rámci projektu NEMO jsou našimi zastávkami na pomyslných vlnách moře českého i slovenského trhu například účast na největších stavebních veletrzích, pořádání seminářů pro odbornou veřejnost, otevřené dny betonáren, kde všude chceme prezentovat naši inovační sílu. 

 

NEMO

 

22.03.2024

První letošní webinář ZAPA TECH se uskuteční 28. 5. 2024 a jeho tématem budou pohledové betony.