Firemní kodex

Buzzi SpA a ZAPA beton a.s., jako dceřinná společnost Buzzi, považují etiku za nezbytnou součást řízení podniku a plné dodržování zákonů je aktivem, které společnosti přidává hodnotu.

Z tohoto důvodu byl zaveden Kodex chování Buzzi SpA.

Zásady obsažené v Kodexu se vztahují na všechny ředitele, členy orgánů společnosti, zaměstnance, dodavatele a všechny osoby jednající jménem a / nebo jménem společnosti ZAPA beton a.s., mimo jiné včetně zástupců, zástupců partnerů, externích konzultantů, subjektů jmenovaných společností atd.

Náš Kodex chování naleznete ke stažení níže. Nahlédněte do něj!

ZAPA beton a.s. se zavazuje vůči každému, kdo se dozví o protiprávním jednání nebo porušení tohoto Kodexu chování a takovouto skutečnost oznámí, zachovávat diskrétnost.

Zprávy lze sdělit:

 • e-mailem na adresu: interni.audit@zapa.cz
 • poštou na adresu:
  Cement Hranice, akciová společnost
  Interní audit
  Bělotínská 288
  753 01 Hranice
 • poštou na adresu:
  Dyckerhoff GmbH
  Internal Audit
  Biebricher Strasse 68
  65203 Wiesbaden
  Germany

Betonové výrobky s garantovanou nižší uhlíkovou stopou pomocí recyklovaných kameniv a cementu s nižším podílem slínku. Díky využití druhotných surovin snižujeme potřebu jejich skládkování a šetříme neobnovitelné přírodní zdroje nutné pro výrobu betonu, myslíme na trvale udržitelný rozvoj stavebního průmyslu.

Terminál Brodek u Přerova nově nabízí sortiment kvalitního drceného kameniva z lomu Hrubá Voda – Hlubočky.
Široká nabídka frakcí kameniva pro všechny druhy staveb.

Od 1. 5. 2024 jsme převzali provoz betonárny firmy VL beton, s.r.o. v Ledči na Sázavou.