Firemní kodex

Koncern Buzzi Unicem / Dyckerhoff, jehož součástí je naše obchodní společnost ZAPA beton a.s, je přesvědčen o tom, že etická pravidla jsou základním elementem při obchodním vedení společnosti a že toto představuje spolu s naprostým dodržováním zákonů přidanou hodnotu.

Z tohoto důvodu jsme nedávno aktualizovali Kodex chování s cílem definovat standardy integrity a poctivosti, které se skupina Buzzi Unicem dobrovolně rozhodla zavést, jako závazek vůči svým zainteresovaným stranám.

Kodex chování se týká společnosti Buzzi Unicem SpA a všech jejích italských a zahraničních dceřiných společností a je součástí korporátního systému správy a řízení.

V kodexu obsažené zásady jsou určeny pro všechny ředitele, členy orgánů společnosti, zaměstnance, dodavatele a všechny osoby jednající jménem a/nebo v zastoupení skupiny Buzzi Unicem, včetně, ale nejen, zástupců, zmocněnců, partnerů, externích poradců, firem pověřených společností atd.

Skupina Buzzi Unicem podporuje chování svých zúčastněných stran, které je v souladu s pravidly jejího Kodexu chování.

Náš Kodex chování naleznete ke stažení níže. Nahlédněte do něj!