Firemní kodex

Buzzi SpA a ZAPA beton a.s., jako dceřinná společnost Buzzi, považují etiku za nezbytnou součást řízení podniku a plné dodržování zákonů je aktivem, které společnosti přidává hodnotu.

Z tohoto důvodu byl zaveden Kodex chování Buzzi SpA.

Zásady obsažené v Kodexu se vztahují na všechny ředitele, členy orgánů společnosti, zaměstnance, dodavatele a všechny osoby jednající jménem a / nebo jménem společnosti ZAPA beton a.s., mimo jiné včetně zástupců, zástupců partnerů, externích konzultantů, subjektů jmenovaných společností atd.

Náš Kodex chování naleznete ke stažení níže. Nahlédněte do něj!

ZAPA beton a.s. se zavazuje vůči každému, kdo se dozví o protiprávním jednání nebo porušení tohoto Kodexu chování a takovouto skutečnost oznámí, zachovávat diskrétnost.

Zprávy lze sdělit:

 • e-mailem na adresu: interni.audit@zapa.cz
 • poštou na adresu:
  Cement Hranice, akciová společnost
  Interní audit
  Bělotínská 288
  753 01 Hranice
 • poštou na adresu:
  Dyckerhoff GmbH
  Internal Audit
  Biebricher Strasse 68
  65203 Wiesbaden
  Germany
22.03.2024

První letošní webinář ZAPA TECH se uskuteční 28. 5. 2024 a jeho tématem budou pohledové betony.