FAQ

Kde všude máte betonárny?

Seznam provozoven zde.

Jaká je provozní doba betonáren?
 • Provozní doba jednotlivých betonáren naleznete přímo na jejich stránkách zde.
 • Po dohodě s dispečerem betonárny je možno provozní dobu upravit dle potřeb zákazníka.
Mohu si beton vyzvednout osobně?
 • Ano.
Návod na použití betonu

Základní návod na použití betonu je ke stažení zde:

Návod na použití betonu

Rád bych se pokusil vyjednat slevu na beton, na koho se mám obrátit?
 • Na příslušného obchodního zástupce - kontakty zde nebo na stránkách jednotlivých provozoven zde.
Proč jsou v jednotlivých regionech rozdílné ceny?
 • Rozdílné vstupní materiály a jejich ceny.
 • Rozdílné náklady na provoz.
 • Rozdílná obchodní politika.
Jak zjistím cenu za dopravu?
 • Telefonátem na betonárnu – seznam provozoven zde.
 • Změřením vzdálenosti místa stavby od betonárny a zjištěním ceny dle ceníku (počítá se jízda tam a zpět) - seznam provozoven zde. Ceníky ke stažení zde.
Stavím RD a rád bych jako soukromá osoba uplatnil nárok na dodávku betonu se sníženou sazbou DPH, co k tomu potřebuji?
 • Platné "Stavební povolení" nebo právoplatný "Souhlas s provedením ohlášené stavby"
 • Netýká se zboží s dopravou (např. kamenivo, písek, suché směsi apod.) ať už z betonárny nebo z lomu
Kdy můžu odebírat „na fakturu“?
 • Garance vyššího dodavatele.
 • Po složení vratné jistiny.
 • Doložením minimálně tří referencí o platební morálce.
 • Možné pouze v případě pozitivní interní prověrky, kterou provádí správa pohledávek.
Jaké mám možnosti pro platbu před betonáží?
 • Platba na betonárně.
 • Platba řidiči, který beton na stavbu přiveze.
 • Úhrada zálohové faktury.
 • Platba na centrálním dispečinku v Praze Kačerově (Čechy).
Jak postupovat, jestliže potřebuji uhradit betonáž zálohovou fakturou?
 • Cenu včetně DPH pomůže spočítat dispečer betonárny.
 • Daňový doklad vystaví fakturační oddělení.
 • Daňový doklad - zálohovou fakturu - vystaví fakturantka, nebo správce pohledávek (Čechy).
 • Platba musí být připsána na účet 1 den před betonáží.
 • Podpis smlouvy s obchodním zástupcem.
Přikládá se dodací list (dále DL) k fakturám?
 • DL ani jiné dokumenty k fakturám z technického důvodu nepřikládáme, dodací list obdrží zákazník při přejímce betonu.
Jaké je nejmenší možné odebrané množství betonu?
 • 0,25 m3 – suchá a zavlhlá směs – doprava sklápěčem
 • 0,5 m3 – směs měkká až tekutá – doprava autodomíchávačem
Kolik váží m³ betonu?
 • Záleží na druhu betonu, orientačně 2 100 až 2 350 kg.
Jak dlouho je beton zpracovatelný?
 • Záleží na druhu betonu a klimatických podmínkách, v každém případě je nutné beton zpracovat co nejdříve, to se týká i zavlhlých a suchých směsí.
Za jak dlouho beton ztvrdne, abych mohl pokračovat se stavbou?
 • Záleží na druhu betonu a klimatických podmínkách.
 • Pevnost betonu v konstrukci je možno ověřit - kontakt na technologa zde.
Je potřeba zabetonovanou konstrukci nějak ošetřovat?
 • Ošetřování betonu po jeho uložení je velmi důležité a má významný vliv na jeho parametry – více zde.
Při jakých teplotách je možné betonovat?
 • Není vhodné betonovat při extrémních podmínkách, záleží na konstrukci, více o betonu v zimě zde.
Proč je účtováno použití teplé vody v zimním období i při teplotách nad 5°C?
 • Pro trvalé zajištění minimální normové teploty betonu.
Proč nemohu dostat beton s teplou vodou v letním období?
 • Betonárna neumí ohřát pouze vodu na vaši konkrétní dodávku, ohřívá se celá nádrž a dávkovat by se musela všem zákazníkům.
 • Ekonomický dopad.
 • Kvalitativní dopad.
Vyrábíte i jiné směsi, než je čerstvý beton?
 • Konkrétní sortiment je uveden zde.
Jaký je objem autodomíchávače, jeho výška, šířka?
 • Technické údaje autodomíchávačů zde
Jaký je dosah čerpadla a další technické údaje?
 • Technické údaje čerpadel zde.
 • Další informace poskytne p. Bareš 602 276 567 (Čechy).
 • Další informace poskytneme na t.č. 602 451 581 (Morava).
Jak dlouho dopředu je nutné si objednat beton v případě, že není sjednána smluvní objednávka?
 • V případě požadavku na smluvní objednávku minimálně 2 dny předem u příslušného obchodního zástupce.
Jak dlouho dopředu je nutné si objednat beton (bez čerpadla) v případě, že je již uzavřená smluvní objednávka?
 • V případě požadavku na realizaci dodávek betonu na stavbu minimálně 1 den předem u příslušného dispečera betonárny.
Jak dlouho dopředu je nutné si objednat beton (s čerpadlem) v případě, že je již uzavřená smluvní objednávka?
 • V případě požadavku na realizaci dodávek betonu s čerpadlem na stavbu minimálně 2 dny předem u příslušného dispečera betonárny.
Potřebuji radu technologa, poskytuje se a hradí se tato služba?
 • Technolog vám rád zodpoví vaše otázky - kontakt zde.
 • Toto poradenství poskytujeme zdarma.
Mohu si objednat službu technologa na stavbě?
 • Ano, objednávka a ceny činnosti technologa na stavbě, odběry vzorků nad rámec platných ČSN a jiné služby zde
Co je to recyklát a k čemu se dá využít?
 • Jedná se o neroztříděné kamenivo získané vypráním (recyklací) zbytkového betonu. Je vhodný pro podkladní vrstvy, zásypy, atd.
Potřebuji prohlášení o shodě a certifikát.
 • Ke stažení na stránkách jednotlivých provozoven zde.
 • K vyžádání na centrálním dispečinku, na betonárně nebo u asistentky vedoucí obchodního oddělení (Čechy).
 • K vyžádání na betonárně, u obchodního zástupce nebo u asistentky vedoucího obchodního oddělení (Morava).
Kolauduji stavbu a potřebuji atesty, resp. výsledky kontrolních zkoušek.
 • Atesty vydáváme na vyžádání po úplné úhradě všech daňových dokladů vystavených za dodávky betonů na konkrétní stavbu, u neplatičů po úplné úhradě celého dluhu (Čechy).
 • Atesty vydáváme na vyžádání po úplné úhradě všech daňových dokladů vystavených za dodávky betonů z požadované provozovny v daném měsíci (DUZP) (Morava).
Co je modul pružnosti?

Modul pružnosti je základním materiálovým parametrem, který definuje vztah mezi napětím betonu a jeho deformací. Používá se k výpočtu deformací konstrukcí, ale rovněž ovlivňuje rozložení vnitřních sil u staticky neurčitých konstrukcí.