FAQ

Seznam provozoven zde.

 • Provozní doba jednotlivých betonáren naleznete přímo na jejich stránkách zde.
 • Po dohodě s dispečerem betonárny je možno provozní dobu upravit dle potřeb zákazníka.

Základní návod na použití betonu je ke stažení zde:

Návod na použití betonu

 • Na příslušného obchodního zástupce - kontakty zde nebo na stránkách jednotlivých provozoven zde.
 • Rozdílné vstupní materiály a jejich ceny.
 • Rozdílné náklady na provoz.
 • Rozdílná obchodní politika.
 • Telefonátem na betonárnu – seznam provozoven zde.
 • Změřením vzdálenosti místa stavby od betonárny a zjištěním ceny dle ceníku (počítá se jízda tam a zpět) - seznam provozoven zde. Ceníky ke stažení zde.
 • Platné "Stavební povolení" nebo právoplatný "Souhlas s provedením ohlášené stavby"
 • Netýká se zboží s dopravou (např. kamenivo, písek, suché směsi apod.) ať už z betonárny nebo z lomu
 • Garance vyššího dodavatele.
 • Po složení vratné jistiny.
 • Doložením minimálně tří referencí o platební morálce.
 • Možné pouze v případě pozitivní interní prověrky, kterou provádí správa pohledávek.
 • Platba na betonárně.
 • Platba řidiči, který beton na stavbu přiveze.
 • Úhrada zálohové faktury.
 • Platba na centrálním dispečinku v Praze Kačerově (Čechy).
 • Cenu včetně DPH pomůže spočítat dispečer betonárny.
 • Daňový doklad vystaví fakturační oddělení.
 • Daňový doklad - zálohovou fakturu - vystaví fakturantka, nebo správce pohledávek (Čechy).
 • Platba musí být připsána na účet 1 den před betonáží.
 • Podpis smlouvy s obchodním zástupcem.
 • DL ani jiné dokumenty k fakturám z technického důvodu nepřikládáme, dodací list obdrží zákazník při přejímce betonu.
 • 0,25 m3 – suchá a zavlhlá směs – doprava sklápěčem
 • 0,5 m3 – směs měkká až tekutá – doprava autodomíchávačem
 • Záleží na druhu betonu, orientačně 2 100 až 2 350 kg.
 • Záleží na druhu betonu a klimatických podmínkách, v každém případě je nutné beton zpracovat co nejdříve, to se týká i zavlhlých a suchých směsí.
 • Záleží na druhu betonu a klimatických podmínkách.
 • Pevnost betonu v konstrukci je možno ověřit - kontakt na technologa zde.
 • Ošetřování betonu po jeho uložení je velmi důležité a má významný vliv na jeho parametry – více zde.
 • Není vhodné betonovat při extrémních podmínkách, záleží na konstrukci, více o betonu v zimě zde.
 • Pro trvalé zajištění minimální normové teploty betonu.
 • Betonárna neumí ohřát pouze vodu na vaši konkrétní dodávku, ohřívá se celá nádrž a dávkovat by se musela všem zákazníkům.
 • Ekonomický dopad.
 • Kvalitativní dopad.
 • Technické údaje autodomíchávačů zde
 • Technické údaje čerpadel zde.
 • Další informace poskytne p. Bareš 602 276 567 (Čechy).
 • Další informace poskytneme na t.č. 602 451 581 (Morava).
 • V případě požadavku na smluvní objednávku minimálně 2 dny předem u příslušného obchodního zástupce.
 • V případě požadavku na realizaci dodávek betonu na stavbu minimálně 1 den předem u příslušného dispečera betonárny.
 • V případě požadavku na realizaci dodávek betonu s čerpadlem na stavbu minimálně 2 dny předem u příslušného dispečera betonárny.
 • Technolog vám rád zodpoví vaše otázky - kontakt zde.
 • Toto poradenství poskytujeme zdarma.
 • Ano, objednávka a ceny činnosti technologa na stavbě, odběry vzorků nad rámec platných ČSN a jiné služby zde
 • Jedná se o neroztříděné kamenivo získané vypráním (recyklací) zbytkového betonu. Je vhodný pro podkladní vrstvy, zásypy, atd.
 • Ke stažení na stránkách jednotlivých provozoven zde.
 • K vyžádání na centrálním dispečinku, na betonárně nebo u asistentky vedoucí obchodního oddělení (Čechy).
 • K vyžádání na betonárně, u obchodního zástupce nebo u asistentky vedoucího obchodního oddělení (Morava).
 • Atesty vydáváme na vyžádání po úplné úhradě všech daňových dokladů vystavených za dodávky betonů na konkrétní stavbu, u neplatičů po úplné úhradě celého dluhu (Čechy).
 • Atesty vydáváme na vyžádání po úplné úhradě všech daňových dokladů vystavených za dodávky betonů z požadované provozovny v daném měsíci (DUZP) (Morava).

Modul pružnosti je základním materiálovým parametrem, který definuje vztah mezi napětím betonu a jeho deformací. Používá se k výpočtu deformací konstrukcí, ale rovněž ovlivňuje rozložení vnitřních sil u staticky neurčitých konstrukcí.

10.05.2024

Od 1. 5. 2024 jsme převzali provoz betonárny firmy VL beton, s.r.o. v Ledči na Sázavou.

10.05.2024

Terminál Brodek u Přerova nově nabízí sortiment kvalitního drceného kameniva z lomu Hrubá Voda – Hlubočky.
Široká nabídka frakcí kameniva pro všechny druhy staveb.