Certifikace

Uvědomujeme si, že na svých bedrech neseme velkou zodpovědnost. Podle toho také k naší práci přistupujeme. A abyste i vy měli jistotu, že se dá produktům od ZAPY opravdu věřit, máme to pro vás potvrzené černé na bílém.

Řeč je o zavedení a certifikaci QMS (Quality Management System) neboli Systému řízení kvality dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2016. Prvního předchůdce tohoto certifikátu jsme pro naši mateřskou betonárnu na Kačerově získali už v roce 1995. Nyní se jeho inovovanou verzí pyšní všechny naše betonárny. Nemusíte však mít strach, že bychom zde snad vyráběli méně kvalitní beton. Systém řízení kvality je v praxi aplikován i zde. QMS se ale netýká pouze betonáren ZAPA beton a.s. Podobné certifikáty mají i betonárny našich dceřiných společností ZAPA UNISTAV, s.r.o. v Brně a EKO ZAPA beton, s.r.o. v Zábřehu.


A na co všechno se takový certifikát vztahuje? Jeho rozsah zahrnuje výrobu, dopravu a ukládání transportbetonu, výrobu litých potěrů, výrobu předem dimenzovaných maltových směsí pro zdění, speciální účely a pro omítky.


Na základě počátečních zkoušek betonů zpracovaných akreditovanými zkušebnami a dále podle nezávislého posouzení systémů řízení výroby autorizovanými osobami mají naše provozovny vydána také prohlášení o shodě výrobků dle požadavků nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění. A posouzení shody dle požadavků platné legislativy mají naše betonárny i v kategorii výrobků označovaných CE, kam v oblasti našeho podnikání spadají malty, lité potěry a kamenivo. Sečteno podtrženo, zákonem stanovené požadavky zkrátka splňujeme do puntíku.
V roce 2015 byla také provedena první certifikace QMS dle ČSN EN ISO 9001:2009 všech provozoven divize pískoven a lomů produkujících kamenivo.


ZAPA beton a.s. se snaží nejen o udržování, ale také o neustálé zlepšování systému řízení kvality. Bezpečnost a spokojenost našich zákazníků s nabízenými výrobky i službami jsou totiž hlavními prioritami naší společnosti.


Výsledkem našeho snažení jsou betonárny šetrné k životnímu prostředí i k zaměstnancům. A že, jak se říká, nikomu nemažeme med kolem úst, dokazují i některá ocenění a certifikáty, které naše betonárny získaly. Například provozovna v Olomouci-Holicích se v roce 1999 stala nejekologičtější betonárnou v České republice. Svědectvím vynikajícího zabezpečení ochrany životního prostředí je také certifikát EMS (systém environmentálního managementu), který má v držení betonárna v Hranicích, Kladně a Středoklukách a nově od roku 2015 betonárny Hulín, Praha Kačerov a Praha Písnice. V roce 2017 byla certifikace EMS rozšířena na 22 provozů oblasti Čechy a 23 provozů oblasti Morava. V roce 2018 byla tato certifikace EMS přeposouzena certifikačním orgánem dle požadavků současně platné ČSN EN ISO 14001:2016.


Společnost má také na všech svých betonárnách oblastí Čechy a Morava a provozovnách pískoven a lomů zavedený systém hospodaření energií (EnMS) podle požadavků ČSN EN ISO 50001:2019, kde usiluje o snižování energetické náročnosti realizace svých produktů a hledá další příležitosti pro zvýšení energetické účinnosti, čímž přispívá ke snižování zatížení životního prostředí a ke snižování nákladů výroby – tudíž může nabídnout své produkty zákazníkům za příznivější ceny. Společnost také získala v roce 2016 certifikát EnMS (systém managementu hospodaření energií) vztahující se na všechny betonárny oblastí Čechy a Morava a výrobny kameniva.
Společnost definovala formou prohlášení ředitelů oblastí svoji politiku QMS, EMS a EnMS , kterou uplatňuje na všech svých provozovnách.

Ke stažení