Udržitelnost

V dnešní době lze jen stěží ignorovat ekologické dopady našeho každodenního života, stále častěji se setkáváme s informacemi o vedlejších dopadech a vlivu naší současné prosperity. Vnímáme, že se stáváme svědky generační změny v myšlení a postoji ve vztahu ke svému okolí. Vnímáme proto obrovskou příležitost pro firmy, jejich zákazníky, ale také jejich zaměstnance v potřebě celkové změny a přístupu jejich dalšího směřování, inovace jejich strategie k aktuálním potřebám na trhu.  

Stále častěji se také my, v ZAPA, v rámci našeho odvětví setkáváme se zákazníky, kteří se zajímají o naše produkty ať již z pohledu ekologie, enviromentálního působení či úspory zdrojů.
ZAPA se na trhu pohybuje více než 25 let. Již od počátku svého působení si byla ZAPA vědoma, že chce jít jiným směrem. Výsledkem originální myšlenky vnímat naše betonárny jinak, než jen jako šedou omšelou stavbu vyčnívající z okolí je zapojení našich provozů do krajinného rázu ať již svou grafikou, budováním ochranných valů, nebo výsadbou stromů pro zamezení hluku a prachu do okolí. Charakteristická grafika se od samotného počátku vzniku naší společnosti stala nedílnou součástí všeho dění.
Dlouhodobě se věnujeme vývoji nových stavebních materiálů, díky kterým se naše inovativní produkty mohou zařadit do udržitelné výstavby. Taktéž pro následující roky se téma udržitelnosti v betonu projeví v mnoha našich připravovaných projektech.

 

Sustainability Report Buzzi Unicem 2023

 

ZAPA NEXT

Betonové výrobky s garantovanou nižší uhlíkovou stopou pomocí recyklovaných kameniv a cementu s nižším podílem slínku. Díky využití druhotných surovin snižujeme potřebu jejich skládkování a šetříme neobnovitelné přírodní zdroje nutné pro výrobu betonu, myslíme na trvale udržitelný rozvoj stavebního průmyslu.

Více informací zde

 

 

ZAPA GREEN LINE

Pro potřeby projektu udržitelnosti byla zřízena e-mailová adresa green-line@zapa.cz, na kterou je možné zasílat náměty, připomínky nebo nabídky týkající se udržitelnosti,  vztahu k životnímu prostředí,  ekologie a podobně.

Betonové výrobky s garantovanou nižší uhlíkovou stopou pomocí recyklovaných kameniv a cementu s nižším podílem slínku. Díky využití druhotných surovin snižujeme potřebu jejich skládkování a šetříme neobnovitelné přírodní zdroje nutné pro výrobu betonu, myslíme na trvale udržitelný rozvoj stavebního průmyslu.

Terminál Brodek u Přerova nově nabízí sortiment kvalitního drceného kameniva z lomu Hrubá Voda – Hlubočky.
Široká nabídka frakcí kameniva pro všechny druhy staveb.

Od 1. 5. 2024 jsme převzali provoz betonárny firmy VL beton, s.r.o. v Ledči na Sázavou.