Produkty a služby

Beton je nejpoužívanější konstrukční stavební materiál a přes svou typicky šedou barvu má mnoho podob.

Pro dopravu a čerpání betonu disponujeme moderní flotilou autodomíchávačů a čerpadel rozličných typů, vhodných pro všechny druhy staveb.

Společnost ZAPA beton a.s. provozuje v České republice dva kamenolomy, jednu drtírnu a pískovnu.

Speciální betony

Všechny naše produkty jsou koncipovány s ohledem na životní prostředí a vývoj těchto stavebních materiálů se řadí do udržitelné výstavby.
interactive house zapa malta zapa qcc zapa slim zapa drop zapa prostyren zapa liapor zapa anhyscreed zapa aquastop zapa top zapa color zapa stonecarpet zapa dur zapa scc
interactive factory zapa color zapa liapor zapa top zapa malta zapa anhyscreed zapa slim zapa ocelon zapa block zapa quickfloor zapa inline zapa drop zapa fibreon zapa microfibreon zapa qcc zapa aquastop zapa dur zapa dur zapa scc zapa bubble

Speciální betony

Využití: podkladní vrstvy, základy a další méně náročné konstrukce

Betonové výrobky s garantovanou nižší uhlíkovou stopou pomocí recyklovaných kameniv a cementu s nižším podílem slínku.

Využití: konstrukce zemědělských staveb a ostatní konstrukce, kde převládají stupně vlivu prostředí XA3 s nízkým pH 4-5

ZAPA AGRO je beton dle ČSN EN 206+A1 speciálně navržen pro konstrukce zemědělských staveb a ostatních konstrukcí, kde převládají stupně vlivu prostředí XA3 s nízkým pH 4-5.

Využití: Lité interiérové podlahy v tl. cca 50 mm, podlahové vytápění

Samonivelační litý potěr na bázi síranu vápenatého pro podlahové konstrukce bytových a administrativních staveb prováděných v tenkých vrstvách bez rizika vzniku trhlin. Použití pouze v místech bez rizika působení vlhkosti.

Využití: Konstrukce bílých van, podzemní stěny

Beton navržený pro konstrukce bílých van a podzemních konstrukcí se sníženým vývinem hydratačního tepla, menším smrštěním a minimálním průsakům tlakové vody. Navržená směs v možných mezích následuje Rakouskou směrnici pro bílé vany díky Technickým pravidlům ČBS 02 pro Bílé vany.

Využití: Dělicí stěny, boxy pro sypké materiály, opěrně stěny, masivní bariéry

Bloky se používají pro výstavbu dělicích stěn, boxů pro sypké materiály, případně jako opěrně stěny násypů pro pozemní komunikace, zpevněné plochy nebo zajištění výkopů rýh až do výšky 2,4 m.

Využití: Hrazení a bytelné ohrady, opěrné zdi, ochrana prvků jiných konstrukcí, protihlukové stěny, protipovodňové stěny, výrobní a skladovací haly, silážní žlaby a jímky

Rozšíření portfolia betonových bloků

Využití: výplňový materiál, vyrovnávací vrstvy, tepelně izolační vrstvy

ZAPA BUBBLE je vysoce provzdušněné cementové mléko vyráběné na stavbě pomocí speciálního zařízení, které zároveň slouží jako čerpadlo hotové směsi.

Využití: Pohledový beton - vodorovné i svislé konstrukce

Je barevný beton odpovídající požadavkům ČSN EN 206 a je určen zejména pro pohledové konstrukce se speciálními požadavky na kvalitu a architektonický ráz.

Využití: Drenážní beton - parkovací stání, cyklostezky, chodníčky

Drenážní beton pro finální pochozí nebo pojezdovou vrstvu. Zajišťuje odvod dešťové vody do podloží a nabízí tak mimo architektonické funkce možnost značné úspory za poplatek za dešťovou vodu zastavěného území.

Využití: nosné subtilní konstrukce

Beton vyšších pevnostních tříd se zvýšenou odolností proti vlivům prostředí pro dlouhou trvanlivost a odolnost betonu.

Využití: Základové desky, podlahy

Beton se zaručenou dávkou polypropylenových makrovláken pro zvýšení ohybové tuhosti a použitelný jako náhrada tradičních kari sítí. Beton má upravenou recepturu pro zaručení předepsané zpracovatelnosti, rovnoměrného rozmístění vláken bez rizika segregace. Oproti použití ocelových vláken je bez rizika koroze, a je proto vhodnější pro vnější použití.

Využití: Průmyslové podlahy, architektonické leštěné podlahy

Beton určený pro podlahové konstrukce v interiéru i exteriéru se speciálními přísadami omezujícími smrštění až o 50 %. Díky tomu je možné provedení větších úseků bez dilatací a s omezeným rizikem vzniku trhlin a lze tak vytvořit bezesparé podlahy.

Využití: vylehčené konstrukce

Materiál ze směsi cementu, drobného přírodního a hrubého umělého kameniva a vody, s přísadami nebo příměsemi nebo bez nich, který získá své vlastnosti hydratací cementu.

Využití: Ukládání, spojování a spárování zdiva

Směs pojiva, drobného kameniva (převážně frakce 0-4), přísad, příměsí a vody, rozmísená na požadovanou konzistenci a určená pro ukládání, spojování a spárování zdiva.

Využití: Podlahy a pojízdné plochy, zlepšení požární bezpečnosti

Beton se zaručenou dávkou polypropylenových mikrovláken pro omezení plastického smrštění a jako ochrana proti odstřelování betonu při požáru. Beton má upravenou recepturu pro zaručení předepsané zpracovatelnosti, rovnoměrného rozmístění vláken bez rizika segregace.

Využití: Zalévání výkopů, zemních kaveren, opravy komunikací

Tekutá provzdušněná nízkopevnostní malta pro výplně zemních dutin, kanalizací, výkopů s možností jejího snadného odtěžení bez dodatečného sedání.

Využití: Základové desky, podlahy

Beton se zaručenou dávkou ocelových vláken pro zvýšení ohybové tuhosti a použitelný jako náhrada tradičních kari sítí. Beton má upravenou recepturu pro zaručení předepsané zpracovatelnosti, rovnoměrného rozmístění vláken bez rizika segregace.

Využití: vylehčené konstrukce

Materiál ze směsi cementu, polystyrenové směsi, příměsi, přísady, drobného kameniva a vody s přísadami nebo příměsemi nebo bez nich, který získá své vlastnosti hydratací cementu.

Využití: Základové desky, stěny, sloupy, složité konstrukce, pohledové konstrukce

Betonová směs, která se blíží snadností zpracování samozhutnitelným betonům (SCC beton), ale není tak citlivá na obsah vody a vyznačuje se mnohem nižší lepivostí, čímž se výrazně zlepšuje její zpracovatelnost. QCC beton slučuje výhody vibrovaného betonu a SCC betonu.

Využití: Průmyslové podlahy

Beton speciálně navržený pro průmyslové podlahy s urychlenou možností finální úpravy leštěním. Beton má zachovanou standardní dobu zpracovatelnosti a díky svému složení je vhodný jak pro vnitřní, tak pro venkovní použití.

Využití: vertikální i horizontální konstrukce o minimální tloušťce 100 mm

Samozhutnitelný beton v konzistenci SF2 - SF3 (SCC) pro vertikální i horizontální konstrukce o minimální tloušťce 100 mm.

Využití: Lité interiérové podlahy v tl. cca 50 mm, podlahové vytápění

Cementový samonivelační litý potěr pro podlahové konstrukce bytových a administrativních staveb prováděných v tenkých vrstvách 4,5 - 7cm s omezeným smrštěním pro eliminaci trhlin a vzniku efektu zvedání rohů. Je vhodný do vnitřních prostor, kde proti anhydritu nabízí rychlejší nárůst pevností a vysychání, a lze ho použít i v místech s trvalou vlhkostí.

Využití: chodníky, příjezdové cesty, okolí bazénů

Architektonický beton s vymývaným povrchem pro vnější i vnitřní použití. Díky vymývání vynikne struktura betonu s kamenivem na povrchu. Nejlepšího efektu je docíleno při probarvení cementového tmelu za pomoci minerálních pigmentů.

Využití: Pohledový beton - svislé konstrukce

Architektonický beton určený pro významné a exponované konstrukce. Pro docílení povrchů a výsledků požadovaných architektem je nutná specifikace a konzultace s technologem. Návrh betonové směsi probíhá s přihlédnutím k Technickým pravidlům ČBS 03 pro Pohledový beton.

Dodáme beton a zprostředkujeme zhotovitele

Také se Vám nelíbí, že skoro každá plocha kolem rodinných domů vypadá stejně? Zelené plochy, které se střídají se zámkovou dlažbou prorostlou nálety se znehodnoceným povrchem.