Stavební školy

Stavební školy

ZAPA EDU

2. ročník Zapácké betonářské soutěže     
pro všechny studenty středních průmyslových škol stavebních, středních odborných škol a učilišť se zaměřením na stavebnictví

Vítězný projekt podpoříme našimi výrobky a službami     
v hodnotě až 100 000 Kč!

Předmět soutěže:

 1. Projekt EKO betonový výrobek s maximálním důrazem na udržitelnost (využití recyklovaného materiálu, snižování uhlíkové stopy, zlepšení užitných vlastností, prodloužení životnosti apod.) a inovativnost.
 2. Projekt pro veřejné využití či projekt občanské výstavby je určen pro nejbližší okolí či lokalitu školy ve spolupráci s partnery školy a místními komunitami s cílem podpořit, sdílet a navazovat nová partnerství v rámci plánovaného rozvoje obce/lokality - např. výstavbu dětského hřiště, skatepark, odpočívací zóna, venkovní posilovací stanice, zastávky MHD, lavičky atd.).
ZAPA sustainability

 

Cíle projektů: 

 1. Zvýšit povědomí studentů o možnostech výroby konstrukčních i nekonstrukčních materiálů na bázi cementu, zvýšit povědomí o technologii betonu, o trendech v této oblasti a zároveň kreativní cestou ověřit možnosti betonu jako materiálu k modifikaci jeho vlastností např. jiným návrhem, změnou složení či náhradou konvenčních materiálů materiály odpadními (např. recyklovaným materiálem, apod.). Při plnění lze očekávat nezbytnost praktického míchání směsí a ověřování jejich vlastností, návrh použití nové směsi a zamyšlení nad přidanou hodnotou nového „betonu“.
 2. Ocenění u Projektu II získá již samotný návrh, ale cílem je, aby se týmům tento projekt podařilo realizovat. Tento komplexní návrh vyžaduje projekční přístup a vzájemnou spolupráci nejen školy a ZAPA beton, ale i místních úřadů, jiných stavebních firem, případně techniků činných ve výstavbě, apod. Toto bude vyžadovat také zapojení studentů v komunikaci se zástupci obce, lokálních firem a dalších partnerů ke vzájemné spolupráci, tím tak pomohou rozvoji obce, své komunity – oblasti, kde bydlí, žijí, studují a pracují. Studenti tak mohou získat cenné kontakty a praktické nové zkušenosti, firmy zase potenciální pracovní sílu, která pracuje s neobvyklým zápalem pro věc a často může přinést i nová, inovativní řešení.

Ceny:     
Projekt EKO betonový výrobek

 1. místo: 10 000 Kč
 2. místo:   5 000 Kč
 3. místo:   3 000 Kč

Projekt pro veřejné využití či projekt občanské výstavby

 1. místo: 10 000 Kč     
  plus poskytnutí nefinančního plnění formou dodávky betonu, kameniva a služeb společnosti ZAPA beton k realizaci projektu ve výši až 100 000 Kč 
 2. místo 10 000 Kč
 3. místo   5 000 Kč

Podmínky:     
Soutěže se mohou účastnit celé školy nebo třídy, případně vzdělávací obory (dle struktury výukového programu) - tzv. projektové týmy, a vždy musí jít o skupinový projekt.     
Pro oba Projekty I i II musí mít škola definovaného odpovědného zástupce jako projektového supervizora.      
Každá škola může do soutěžního ročníku přihlásit maximálně dva týmy pro Projekt I. a jeden tým pro Projekt II.     
Pro platnou účast v soutěži musí týmy odevzdat v řádném termínu soutěžní projekt v náležité formě a dle požadavku zpracování.     
 

Průběh soutěže:     
Vyhlášení soutěže: září 2023     
Odevzdání přihlášek do soutěže: do 20. 10. 2023     
Odevzdání soutěžních prací: do 31. 3. 2024     
Vyhlášení výsledků: červen 2024

Podání přihlášek:     
Přihlášky do soutěže musí být zaslány prostřednictvím formuláře, který naleznete níže na této stránce do 20. 10. 2023.     
Soutěžní práce v předepsaném formátu musí být odevzdány nejpozději do 31. 3. 2024 v elektronickém formátu na email: edu@zapa.cz

 

Detailní informace ke stažení

10.05.2024

Od 1. 5. 2024 jsme převzali provoz betonárny firmy VL beton, s.r.o. v Ledči na Sázavou.

10.05.2024

Terminál Brodek u Přerova nově nabízí sortiment kvalitního drceného kameniva z lomu Hrubá Voda – Hlubočky.
Široká nabídka frakcí kameniva pro všechny druhy staveb.

22.03.2024

První letošní webinář ZAPA TECH se uskuteční 28. 5. 2024 a jeho tématem budou pohledové betony.