Kamenivo

Společnost ZAPA beton a.s. provozuje v České republice dva kamenolomy, jednu drtírnu a pískovnu. V našich provozovnách nabízíme nejžádanější druhy materiálu téměř v jakémkoliv požadovaném množství. Méně obvyklé frakce nebo nadstandartní množství lze připravit dle požadavku ve velmi krátkém termínu a to při zachování vysoké kvality vyráběných frakcí.

Na provozovnách nabízíme materiál i pro stavební výrobky:

  • Do betonu, železobetonu, prefabrikátu

  • Pro exteriéry, filtry

  • Pro inženýrské stavby a komunikace

  • Pro vodní stavby

  • Pro drážní stavby

  • Pro kolejové lože

Naše kamenolomy vlastní Osvědčení pro dodávky do železničních drah ČR a disponují vlastními železničními vlečkami pro nakládku kameniva.

Hrubá Voda
Grabštejn

Potřebujete beton?

Vyberte si nejbližší betonárnu, kde si můžete beton objednat
a dozvědět se o něm více.

Objednat beton