e-ZAPA TECH 2023

 

Zveme Vás na nový ročník seminářů ZAPA TECH, který se uskuteční opět v online prostředí formou webináře.

Termín: 26. 4. 2023

e-ZAPA TECH bude probíhat na platformě ZOOM. Odkaz a heslo k připojení Vám zašleme na e-mail zadaný při registraci v dostatečném předstihu.

Webinář je zařazen do Programu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Podmínkou pro přidělení 1 bodu je zadání čísla akreditace a následné aktivní připojení k webináři pod stejným jménem, které zadáte při registraci. Odborným garantem webináře je Ing. Viktor Slezák.

V rámci registračního formuláře nám můžete k daným tématům zaslat otázky, které se v průběhu webináře budeme snažit zodpovědět. Tři vylosovaní tazatelé obdrží věcné ceny.

 

 

Program
ZAPA TECH
09:00
Úvod
Martin Šafra
Obchodní zástupce
ZAPA beton a.s.
ZAPA beton
09:10
Provzdušněné betony
Ing. Petr Novosad Ph.D.
Technolog
ZAPA beton a.s.
Betonconsult
09:30
Vady, problémy, pohledovost u provzdušněných betonů
doc. Ing. Jiří Dohnálek CSc.
Autorizovaný inženýr a soudní znalec v oboru zkoušení a diagnostika staveb
BETONCONSULT, s.r.o.
Cement Hranice
10:20
Cementy - směsné cementy
Ing. Tomáš Gorgol
Technicko - obchodní zástupce
Cement Hranice a.s.
ZAPA beton
11:00
Použití cementů dle typu konstrukce
Ing. Daniel Miczek
Technolog
ZAPA beton a.s.
VUT
11:30
Ekologie ve stavebnictví
doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D.
Ústav technologie stavebních hmot a dílců
VUT Brno - Fakulta stavební
ZAPA TECH
12:00
Závěr, zodpovězení otázek a diskuse
Obrázok