e-ZAPA TECH 2023

 

Zveme Vás na letošní druhý seminář ZAPA TECH, který se uskuteční opět v online prostředí formou webináře.

Termín: 4. 10. 2023

e-ZAPA TECH bude probíhat na platformě ZOOM. Odkaz a heslo k připojení Vám zašleme na e-mail zadaný při registraci v dostatečném předstihu.

Webinář je zařazen do Programu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Podmínkou pro přidělení 1 bodu je zadání čísla akreditace a následné aktivní připojení k webináři pod stejným jménem, které zadáte při registraci. Odborným garantem webináře je Ing. Viktor Slezák.

V rámci registračního formuláře nám můžete k daným tématům zaslat otázky, které se v průběhu webináře budeme snažit zodpovědět. Tři vylosovaní tazatelé obdrží věcné ceny.

 

Program
ZAPA TECH
09:00
Úvod
Jiří Foltýn
Obchodní zástupce
ZAPA beton a.s.
ZAPA beton
09:10
Vlastnosti kameniva pro betonové směsi
Ing. Antonín Šťastný
Technolog
ZAPA beton a.s.
ZAPA
09:40
Recyklované kamenivo
Bc. Josef Haramija
Technolog
ZAPA beton a.s.
ČVUT
10:30
Modul pružnosti u betonových konstrukcí
Ing. David Čítek, Ph.D.
Oddělení experimentálních a měřicích metod
ČVUT Praha - Kloknerův ústav
VUT
11:10
Návrh receptury s ohledem na Dmax, křivky zrnitosti
prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.
Profesor - Ústav technologie stavebních hmot a dílců
VUT Brno - Fakulta stavební
ZAPA TECH
11:50
Závěr, zodpovězení otázek a diskuse
Obrázok