e-ZAPA TECH 28. 5. 2024

 

První letošní webinář ZAPA TECH se uskuteční 28. 5. 2024 a jeho tématem budou pohledové betony. Dozvíte se důležité informace týkající se celého procesu od poptávky po realizaci.

e-ZAPA TECH bude probíhat na platformě ZOOM. Odkaz a heslo k připojení Vám zašleme na e-mail zadaný při registraci v dostatečném předstihu.

Webinář je zařazen do Programu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Podmínkou pro přidělení 1 bodu je zadání čísla akreditace a následné aktivní připojení k webináři pod stejným jménem, které zadáte při registraci. Odborným garantem webináře je Ing. Viktor Slezák.

Registrační formulář a detailní program naleznete níže na této stránce.

 

 

Program
ZAPA TECH
09:00
Úvod
ZAPA beton a.s.
VUT
09:15
Specifikace a proces zhotovení pohledového betonu
prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.
VUT Brno - Fakulta stavební
ZAPA
10:00
Pohledové betony ZAPA TOP + ZAPA COLOR
Bc. Josef Haramija
ZAPA beton a.s.
Doka
10:30
Význam bednění u pohledových konstrukcí od A až po Z
Václav Lorenc
Česká Doka bednicí technika, spol. s.r.o.
11:00
Závěr
Obrázok