Betonárna Hlinsko

Hlinsko

V dubnu letošního roku jsme zahájili zkušební provoz na betonárně Hlinsko.
Jedná se o „kubíkový“ stroj se zásobníky na 4 frakce kameniva. Kladli jsme velký důraz i na životní prostředí a okolí betonárny. Betonárna je vybavena zařízením na recyklaci betonu, zpětné použití kalové vody, apod. Zároveň jsme betonárnu „obsázeli“ zelení, abychom eliminovali vliv betonárny na vnější okolní prostředí. Věříme, že betonárna bude plně sloužit občanům Hlinska k jejich spokojenosti a pomůže k výstavbě mnoha hezkých a užitečných staveb.