Betonáž v létě

Mix

Protože se nacházíme v období letních prázdnin, dovolujeme si připomenout pár zásad pro betonáže za teplého počasí. Určitě musíte mít na pamětí, že vyšší teploty okolního prostředí urychlují tuhnutí a zkracují dobu zpracovatelnosti betonu. Zaručená doba zpracovatelnosti čerstvého betonu činí 90 min (při +1 °C až +25 °C). Jedná se o čas prvního styku cementu a vody až po finální uložení do konstrukce na stavbě. Při teplotách nad + 25 °C, se doba zpracovatelnosti čerstvé betonové směsí zkracuje až o polovinu. 

  • Z tohoto důvodu je nutné beton chránit před ztrátou vody
  • Pro nasákavé povrchy je nutné zajistit dostatečné zvlhčení, tak aby byla zamezena ztráta vody z čerstvé směsi
  • V případě prašných povrchů , se doporučuje zvážit použití penetrace
  • Nutné ošetřování betonu po ukládce vlhčením, kropením, proti odpařovacími postřiky
  • Při teplotách nad + 30 °C, přesunout betonáž na vhodnější termín s chladnějším počasím 

Zvažte proto vaše možnosti a také to, jestli je rozumné při teplotách +30° C a více, nepřesunout betonáž na vhodnější termín.

V případě nedodržení těchto základních zásad, nebude brán zřetel na případné reklamace betonu.

Pokud si nejste jistí, obraťte se na naše dispečery, nebo technology, kteří Vám v tomto ohledu poradí. Kontakty naleznete na stránce příslušné betonárny.

Betonáž v létě