Betonový stín jako upomínka na historickou událost

Image for IMG_0200

Schůzka se konala v utajení, Jan Patočka byl poté pronásledován Státní bezpečností a po jednom z výslechů zemřel. Pomník, připomínající toto setkání, které umožnilo světu ukázat motivy Charty 77, je koncipován jako betonový otisk stínu stromu, citlivě zasazený do veřejného prostoru. Zrealizoval jej výtvarník a sochař Dominik Lang, jeden z nejvýraznějších současných mladých umělců v ČR a na mezinárodní scéně.
ZAPA beton podporuje zajímavé veřejné projekty a tato zakázka byla pro ni další výzvou, i vzhledem ke specifickým požadavkům na použitý materiál. Z kačerovské betonárny jsme dodali podkladní beton C25/30 XA1 a pro vlastní konstrukci stromu beton C30/37 XF4, vše v konzistenci S4. Beton byl navržen tak, aby odolával klimatickým vlivům a byl méně náchylný k objemovým změnám. Toho jsme docílili použitím speciální přísady regulující smrštění. Projekt jsme realizovali spolu s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze.