Bioplynová stanice

Místo
Dolní Jelení
Odběratel
WOLF SYSTEM s.r.o.
Objem dodávky
500 m³
Rok
2010
Pobočka
Bioplynova stanice 4

V průběhu léta tohoto roku dodala naše společnost ze své betonárny ve Vysokém Mýtě čerstvou betonovou směs C25/30 XA2 XC4 XF1 na stavbu bioplynové stanice v areálu zemědělského družstva v Dolním Jelení. K čerpání betonu byla použita čerpadla s dosahem výložníku 38/34 m a 42/38 m. Odběratelem betonové směsi a zároveň zhotovitelem stavby byla společnost WOLF SYSTEM s.r.o.. Bioplynová stanice je technologické zařízení využívající procesu takzvané „anaerobní digesce“ ke zpracování bioodpadu, případně jiného biologicky rozložitelného materiálu. Je to proces, při kterém mikroorganismy rozkládají organický materiál bez přístupu vzduchu. Může probíhat samovolně v přírodě, nebo řízenou metodou v bioplynových stanicích. Hlavním produktem anaerobní digesce je bioplyn, který lze využít jako alternativní zdroj energie. Bioplyn se nejčastěji spaluje v kotlích a vyprodukované teplo se používá na vytápění budov nebo na ohřev vody. Na fotografiích je zachycena betonáž za použití čerpadla betonu. Společnost našim pracovníkům dělaly obyvatelky kravína v areálu stavby a z betonáže nemohly spustit očka :)


Objednat beton

Vyberte nejbližší pobočku a odešlete objednávku

Objednat beton

Kalkulačka betonu

Spočítejte si cenu betonu

Kalkulačka betonu