Budova SOVA Liberec

Image for IMAG6890

S dodávkami betonů jsme začali na přelomu měsíců června a července a ukončili v první polovině měsíce prosince loňského roku. Ukládka betonů probíhala jak na volno přímo z mixů, tak pomocí mobilních čerpadel.  Na tuto stavbu byla dodána široká škála pevnostních tříd betonů z našeho sortimentu, přičemž převažoval beton C 25/30 v konzistenci S4. Na celou budovu bylo dodáno téměř 600 m 3 betonu.