Bytový soubor Zlatý kopec Přezletice

Místo
Přezletice
Odběratel
BENUGA s.r.o.
Objem dodávky
4 000 m³
Rok
2019-2021
BD Přezletice

 

Naše betonárna v Brandýse nad Labem se od roku 2019 stala stálým dodavatel betonů a služeb na výstavbě bytového komplexu Zlatý kopec Přezletice v Praze – východ, který je koncipován jako malé městečko s různorodými typy budov. Naše betonárna za tuto dobu dodala na stavbu téměř 4 000 m3 čerstvého betonu, včetně speciálních provzdušněných betonů C 30/37 XF4 v konzistenci S4 na výstavbu parkovacího domu. Při výstavbě parkovacího domu měl investor spolu s realizační firmou BENUGA s.r.o. požadavek na změnu v projektu, aby nebyla použita rozptýlená ocelová výztuž. Naše laboratoř ve spolupráci s firmou Master Builders Solutions CZ, s.r.o. zvolila pro tyto betonáže směs, která obsahovala superplastifikační přísadu na bázi PCE MasterGlenium 124, provzdušňovací přísadu MasterAir 178 a dále vysoce účinné polypropylenové makrovlákno MasterFiber 245. Tímto jsme společně dosáhli požadované kvality, byl splněn požadavek investora na zabránění vzniku možné koroze ocelových drátků na otevřené ploše horního a středního parkoviště, stejně tak u nájezdových ramp a zároveň byla udržena požadovaná zpracovatelnost, hodnoty provzdušnění v čase a čerpatelnosti betonové směsi.