Distribuční centrum Kaufland Modletice

Kaufland Modletice

Od loňského roku se ZAPA beton a.s., pobočka Říčany, podílí na výstavbě další haly a parkovacího domu v areálu distribučního centra Kaufland v Modleticích, které se nachází v blízkosti dálnice D1 u křížení s nejnovější částí pražského okruhu.

Pro společnost VibroBeton s.r.o. jsme dodali bezmála 11 000 m3 čerstvého betonu, a to převážně pevnostní třídy C25/30 v podlahové receptuře a  provzdušněný C30/37 XF4 na venkovní plochy. Ukládka probíhala jak přímo z mixů, tak pomocí mobilních čerpadel.

Generální dodavatel této stavby je společnost IMOS Brno, a.s..