Domov pro seniory Kněžny Emmy

Místo
Neratovice
Odběratel
PSG-Construction a.s.
Objem dodávky
2 850 m³
Rok
2021-2022
Pobočka
DPS

 

Od listopadu roku 2021 jsme dodávali betonové směsi na přístavbu budovy Domova pro seniory Kněžny Emmy v Neratovicích. Jedná se o pětipodlažní monolitický skelet včetně podzemních garáží s kapacitou 23 parkovacích míst. Pobočka Neratovice nejprve zahájila dodávky betonové směsi pro pilotové založení. Zde se jednalo o beton C30/37 s požadavkem na vyšší stupeň vlivu prostředí XA2, dále pak pro zhotovení zápor C8/10 s požadavkem o prodloužení zpracovatelnosti na 8 hodin. Pilotové založení prováděla společnost GEOTERN s.r.o., která odebrala celkově cca 270 m3 betonu. 
Generální dodavatel společnost PSG-Construction a.s. následně na začátku ledna 2022, zahájila výstavbu spodní stavby, kde byl požadavek na provzdušněný beton C30/37 XC3, XA1, XF3 s požadavkem na maximální průsak vody 35 mm. Stěny a stropy budovy jsou navrženy z betonu C25/30XC1. Pro zhotovitele stavby jsme celkově dodali cca 2 850 m3 betonu. 
Tento objekt je navržen v souladu s požadavky na úspornou budovu v pasivním standartu a pojme klienty o kapacitě 62 lidí.