Drenážní beton a management vody ve městě

Image for Obrázek1


Pro chodníky byl zvolen drenážní beton ZAPA DROP, který propouští dešťovou vodu. Ta je dále pomocí drenážního potrubí odváděna do jezírka, které slouží k zavlažování zeleně celého areálu.

Realizace chodníků do náročných organických tvarů proběhla bez nutnosti pracného řezání dlaždic a vzniku odpadu.

Povrch ZAPA DROPu nebylo nutné spádovat a nevytváří se na něm louže. Drenážní beton je díky své mezerovitosti silně mrazuvzdorný. V případě potřeby lze materiál v celém svém objemu probarvit.

Pro podnikatele představuje ZAPA DROP také úsporu na poplatku za odvod dešťové vody do kanalizace.

Výrobek získal zlatou medaili na Stavebním veletrhu v Brně a čestné uznání na pražském veletrhu FOR ARCH.

Projekt Sportovního parku Jama v Bratislavě má za cíl zmírnit vliv dlouhodobého sucha a přehřívání měst. Kromě již zmíněného šetrného zacházení s vodou je lidem k dispozici velké množství zeleně, lavičky, přírodní amfiteátr, venkovní posilovna, tenisové kurty, běžecká dráha i kavárna.

Celkové náklady na realizaci dosáhli 2 milionů Eur. Více jak polovinu získala Bratislava z norských fondů.

Park je přístupný veřejnosti od listopadu 2017 a vstup je zdarma.