Elektrizace a zkapacitnění železniční trati Šumperk - Olomouc

ŽT Šumperk

Od dubna roku 2022 jsme z betonárny Šumperk začali dodávat betonové směsi na akci „Elektrizace a zkapacitnění ŽT Šumperk-Olomouc“.

Dodávky betonu byly realizovány pouze na část této rozsáhlé stavby (která začala již v roce 2021 v úseku Olomouc-Uničov), a to na úseku mezi nádražím v Libině až po železniční stanici Šumperk.

Stavbu realizovalo několik firem současně a z těch největších odběratelů to byly Subtera, PORR, Valcano a PONVIA konstrukt.

Celkem bylo na realizaci této stavby vyexpedováno z betonárny Šumperk zhruba 2 000 m3. Nějvětší betonáží byla stavba železničního mostu u letiště v Šumperku, která byla převážně realizována pomocí čerpadla a byl použit beton C 25/30 XF3. K některým úsekům trati bylo nutné se dostávat po polních cestách a jen díky příznivému počasí nedošlo k větším komplikacím při dopravě betonu.

Celá trať by měla být zprovozněna do konce roku a měla by tak urychlit dopravu přes Uničov do Olomouce a i v případě výluky hlavní trati mezi Zábřehem a Olomouci zajistit rychlejší náhradu dopravy.