Farma Pohledec

Farma Pohledec

V loňském roce jsme začali realizovat modernizaci farmy Pohledec na Českomoravské vysočině u Nového Města na Moravě. Jednalo se o venkovní plochy, silážní žlaby a i stáje pro ustájení dobytka.

Nyní je areál dokončen včetně terénních úprav. Kombinace betonu a travnatých ploch tvoří krásnou kombinaci a je ukázkou toho, že beton lze užít prakticky všude.