Farma skotu Dolní Bezděkov

Image for 20171115_141418_1511268704370_resized

Podlaha s požadavkem na 1,5% spád a ošetřením proti vlivu prostředí v rámci zemědělských staveb. Za normálních okolností se na tento typ konstrukce obecně používají lité potěry. Vzhledem k již zmíněným požadavkům, síle desky (6 - 9 cm) a velmi členitému prostoru, technologové navrhli recepturu ze speciálního produktu ZAPA INLINE. Jednalo se o beton třídy C25/30 XA2 s kamenivem 4/8 mm v konzistenci S4. Beton na stavbu vyrobila Kladenská betonárna v množství 20 m 3 a směs byla na místo uložení dopravena autodomíchávačem s výložníkem 24 m.

Beton určený pro podlahové konstrukce v interiéru i exteriéru se speciální přísadou omezující smrštění až o 50 %. Díky tomu je možné provedení větších úseků bez dilatací a s omezeným rizikem vzniku trhlin. Lze z něj tak vytvořit bezesparé podlahy.